Tunnelcongres 2: de presentaties

kade rechteroever

Overkapte stadssnelwegen zijn de toekomst

Massatransport, stadsontwikkeling en gezondheid in een groeiend Antwerpen

 

Verwelkoming door Lin Ploegaert van stRaten-generaal

foto Luc Janssens

 

De stad groeit in Vlaanderen: naar een nieuwe ruimtelijke ordening

Eric Corijn

Eric Corijn is cultuurfilosoof, socioloog en professor aan de Vrije Universiteit van Brussel en werkt al jaren rond het thema stedelijkheid. Hij is directeur van het VUB-onderzoekscentrum voor stedelijk onderzoek, Cosmopolis, City, Culture & Society.
Eric Corijn gaf een algemene situatieschets. Hij had het over de nieuwe ruimtelijke ordening voor Vlaamse steden. Hij ziet de problematiek die tijdens het congres behandeld wordt in een groter verband.
In de 21ste eeuw woont de meerderheid van de bevolking in steden. Hij schetste de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en toonde aan dat het tijd is voor een kritisch omkijken.

 

 

Antwerpen uitbouwen als duurzaam project

 

presentatie: De stad groeit in Vlaanderen: naar een nieuwe ruimtelijke ordening
 

 

 

Peter Verhaeghe

Peter Verhaeghe van stRaten-generaal gaf voorbeelden van wereldwijde overkapte snelwegen. Hij toonde de ondertunnelingen in steden als Madrid (Spanje), Maastricht (Nederland), Hamburg (Duitsland), Basel (Zwitserland) en Seoul (Zuid-Korea).
Het idee van vorige eeuw om autosnelwegen dwars door de steden te leggen wordt nu verlaten wanwege de overlast die hiermee gepaard gaat. Overkapping zorgt ervoor dat de stadsgebieden terug aan de bewoners wordt gegeven, meestal als een parkgebied om de leefbaarheid te verhogen.

presentatie: Overkapte snelwegen in Europese steden: praktijkvoorbeelden

 

 

László Vákár

 

László Vákár, ingenieur bij het studiebureau Movares, presenteerde het door hem ontwikkelde procédé van de Duurzame Weg. Men kan een ecologisch neutrale koepel bouwen over autosnelwegen. De overkapping bestaat dan uit koud buigbaar gelaagd glas. Die vangt een groot stuk op van het geluid, het fijn stof en de CO2. Bovendien kan zo biobrandstof worden geproduceerd waarmee energie kan geleverd worden aan gebouwen in de omgeving. Het nadeel is dat je niet kunt bouwen op zo'n koepel. Dat wordt dan wel mogelijk meteen naast de snelweg, omdat de milieuzone rondom de Ring kleiner wordt. Voordelen zijn wel dat zo'n koepel goedkoper is dan een betonnen overkapping en dat er daglicht schijnt onder de koepel.

De snelwegen worden overkapt met gebogen glazen koepels gevat in stalen frames: weg geluid, weg uitstoot!
Een baanbrekend systeem!

 

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek “De Duurzame Weg” laat een positieve kosten-batenanalyse zien voor een glazen overkapping over de A27 bij Vianen.

 

 

De Duurzame Weg voor Antwerpen

presentatie: De Duurzame Weg: geluid weg, uitstoot weg!

 

 

Dirk Avonts

 

Professor Dirk Avonts is professor huisartsengeneeskunde aan de universiteit in Gent en had het over de gezondheidseffecten op langere termijn voor iedereen die in de buurt van een drukke weg woont.

presentatie: Effecten van drukke verkeersaders op de gezondheid 

 

 

Ton Hauzer

 

Een andere Nederlands gastspreker, Ton Hauzer van UCTechnologies, lichtte een luchtzuiveringssysteem toe van zijn bedrijf.

Daarbij wordt meer dan 90 procent van de uitstoot van het verkeer in een klassieke betonnen tunnel opgevangen.

 

De roep om een schone stad neemt toe. De verkeersoverlast in en rondom steden bedreigt de volksgezondheid en de economie.  Het overkappen van ringwegen en het afzuigen en filteren van de vervuiling bij tunnel- en overkappingmonden lost de nanofijnstof- en andere milieuproblemen werkelijk op.

Tunnelventilatie: afzuigen en filteren van concentraties nanofijnstof in tunnels voor een gezonde leefomgeving langs ringwegen.
 

Een tunnel of overkapping wordt gedeeltelijk bekostigd uit de opbrengsten van de daardoor verkregen bouwgrond. Reiniging van de lucht kan door energieterugwinning gratis zijn. Door warmteterugwinning verdient het HD Clean Tunnel systeem zichzelf terug en kan het na 5 jaar geld opleveren.
Terugwinning van verkeersenergie voor warm tapwater en verwarming van woningen en gebouwen is binnen een straal van 1 km mogelijk.

Energiezuinige afzuiging en filtering door gebruikmaking van de natuurlijke luchtstroming in tunnels in plaats van energieslurpende mechanisch voortstuwing.

Houdt 90% van de vervuiling/fijnstof binnen de tunnel en verwijdert het uit de lucht in plaats van de vervuiling bij de tunnelmonden te verspreiden of op grote hoogte uit te stoten om zo concentraties in simulatieprogramma’s en of op meetlocaties te verlagen.

Het HD Clean Tunnel systeem is het enige gecombineerde luchtreiniging- en energie terugwinningsysteem voor tunnels en wegoverkappingen. Zorgt voor CO2-reductie en minimale emissie bij tunnelmonden.
Het HD Clean Tunnel systeem is realistisch, uitvoerbaar.
 

Ja, het kan!
 

presentatie: HD Clean Tunnel Systeem: 90% emissiereductie door filtering

 

 

Manu Claeys

 

klik op de afbeelding om de folder te openen

Iedereen is het er over eens dat tunnels een goede zaak zijn op het vlak van ruimtewinning, ze houden lawaai tegen.

Maar telkens krijgen wij vragen over de uitstoot, en dan vooral aan de tunnelmonden. Omdat wij de problematiek niet naar de rand willen duwen hebben wij Ton gevraagd om ook op de plekken waar de Meccanotunnels zouden komen te bekijken, (op een tweetal plaatsen liggen de woonwijken heel dicht bij de tunnelmonden), ook daar wilden wij zelf antwoorden op krijgen. Dit congres heeft als leerproces heel wat opgeleverd.

De Vlaamse regering wil pal op het Meccanotracé een gevangenis bouwen  en wij vragen aan de regering om de gevangenis enkele tientallen meter op te schuiven. (nvdr. dezelfde middag herbevestigen de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement de volledige uitvoering van het Masterplan 2020).

http://www.ademloos.be/presentaties/schuifop/schuifop.html

Het Meccanotracé wordt meegenomen in het MER-onderzoek rond de Oosterweelverbinding en tegelijk gaat de overheid op dat hoofdalternatief een gebouw bouwen.

Laten we het over een ernstige overkapping hebben, niet over een paar honder meter links en rechts. Die paar honderd meter zullen het verschil niet maken, je moet ernstige tunnels aanleggen:

presentatie: Slotwoord door Manu Claeys van stRaten-generaal

 

Tags: