UIT DE BAN VAN DE RING

kade rechteroever

14/11/2012
PRESENTATIE: UIT DE BAN VAN DE RING

Dinsdagavond 13 november presenteerde Stramien voor het eerst het nieuwe concept voor de overkapping van de Ring van Antwerpen. Het auditorium in Permeke zat afgeladen vol en het enthousiasme nadien was erg groot.

Het voorstel met twee aparte tunnelkokers in de zate van de huidig Ring en de Nieuwe Singel midden er op, integreert drie belangrijke aspecten (mobiliteitsproblemen, milieuaspecten en stadsontwikkeling) in een sterk ruimtelijk verhaal. Een heldere uitwisseling tussen doorgaand en stedelijk verkeer maximaliseert het rendement van de aangeboden verkeerscapaciteit (weefbewegingen alleen op voldoende grote afstand van elkaar, dus minder files en ongevallen), maakt het mogelijk om de lucht te filteren en de geluidsoverlast voor de ruime omgeving weg te nemen en creëert tenslotte ontzettend veel ruimte voor een nieuw Brialmontpark, direct aansluitend bij de dichtbevolkte stadswijken er omheen.

Voor Stramien was dit een nieuw ‘imaginair project’, (actuele thema’s waar het bureau op eigen initiatief op ingaat). Anderzijds groeit de overtuiging dat het voor Antwerpen ‘een onontkoombaar project’ is dat niet imaginair mag blijven.

 

» Stramien op facebook
 

» download artikel
 

 

13/11/2012
UIT DE BAN VAN DE RING


 

Inmiddels 15 jaar na de opmaak van het eerste Masterplan Antwerpen, sleept het verkeersinfarct rond Antwerpen aan. In die periode is ook duidelijk geworden dat er ook een bijkomend probleem is. De slechte luchtkwaliteit en de geluidsoverlast krijgen namelijk geen oplossing binnen het Masterplan 2020. Op Europees vlak is dat probleem vrijwel nergens groter dan in Antwerpen, omdat hier zoveel mensen in de risicozone wonen, binnen de 300 tot 500m buiten de drukke verkeersweg.

De overkappingsstudie van de stad Antwerpen (juli 2012) gaat daar op in en vraagt de Vlaamse regering meer rekening te houden met deze problematiek bij de verdere realisatie van het Masterplan 2020. Het stelt verder dat de complexiteit van de Ring-Singel, met zijn talrijke op- en afritten en veel weefbewegingen, het grootste probleem is om effectieve langere tunnels te maken. En als dat gebeurt, mag het probleem natuurlijk niet verlegd worden naar de Singel.

Die uitdaging heeft Stramien opgenomen: nadenken over de vereenvoudiging van de Ring-Singel, met maximale overkapping, met voldoende capaciteit om de verkeersstromen op te vangen en zonder de Singel meer te belasten.

Het resultaat van dat denkwerk is een eenvoudig concept. Het is als volgt opgebouwd: twee stel aparte tunnels van aan de Silvertoplaan tot aan de Groenendaallaan vangen het doorgaand verkeer op. De uitwisseling met de snelwegen E19 en E434/E313 gebeurt via de buitenste tunnels en ligt 4 km uit elkaar, ruim genoeg naar ‘Europese weefnormen’. 5 rijstroken (afslagstroken niet meegeteld) moeten volstaan.

Stap 2 legt de Nieuwe Singel, midden op die tunnels. Daardoor komt het verkeer zo ver mogelijk van de stadswijken terecht, waar ontzettend veel ruimte vrij komt voor groen en stadsontwikkeling (bijvoorbeeld in een verhouding 80%-20%).

Stap 3 tenslotte, koppelt beide niveaus aan elkaar. In Antwerpen-noord, -oost en -zuid is er een aansluiting voorzien op de buitenste tunnels (met mogelijkheid om naar Brussel en Luik te rijden). Verder sluiten die drie kruispunten, plus de Bisschoppenhoflaan en de Grotesteenweg aan op de middelste tunnels, die daardoor het statuut krijgen van een stedelijke ringweg, in combinatie met een deel doorgaand verkeer Gent-Nederland (en omgekeerd).

Het rapport gaat verder in op de extra infrastructuur die rond Antwerpen nodig is om alle verkeer te kunnen verwerken. De lopende MER-studie zal daar veel nieuwe informatie over opleveren. Maar nu is al duidelijk dat de verbreding van het Albertkanaal, de tweede spoorontsluiting onder de R11 (de R11bis wordt in dit verhaal niet weerhouden) en de verdere uitbouw van het tramnet in de hele agglomeratie essentieel zijn op termijn, ... samen dus met de overkapping van de Antwerpse Ring.

Na de Brialmontomwalling (dé werf van de XIXe eeuw) en de aanleg van de Ring van Antwerpen (dé werf van de XXe eeuw), is het hoog tijd voor: dé werf van de XXIe eeuw: de overkapping van de Antwerpse Ring en de aanleg van het Brialmontpark er bovenop.

 

Sponsoring filmpje: BE84 0016 8464 3759

 

Reageer op facebook

download brochure: UIT DE BAN VAN DE RING
 

Stramien 14-11-2012
http://www.stramien.be/news.aspx#7093d10e-c0ec-4d3b-ab28-69bb19aa0796
 

Tags: