Voortgangsrapport Masterplan 2020 stelt vast dat er geen voortgang is

kade rechteroever

Woensdag kreeg het Vlaams parlement de eerste Voortgangsrapportage nieuwe stijl na de goedkeuring door de Vlaamse regeirng van het Masterplan 2020 in september 2010. Het Rekenhof kon alleen maar vaststellen dat de informatie op belangrijke onderdelen nu nog onvolledig was.
Er is nog steeds geen uitsluitsel over de concessie voor de Oosterweelverbinding door de Liefkenshoektunnel en over een zeer belangrijke zaak als contractopschorting met Noriant. Over deze essentiële zaken wordt het parlement niet geïnformeerd. Ook dat wordt door Het Rekenhof bevestigd.

Het dossier staat nog bol van onbekenden:
- hoe zal de R11, R11 bis en A102 verder ontwikkeld worden?
- hoe wordt de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven geïntegreerd? Er is zelfs nog geen volgorde van de werken bepaald. De meeste kostenramingen zijn nog onbekend.

Groen! klaagt aan dat de randvoorwaarden die de Vlaamse Regering heeft bepaald creatieve oplossingen onmogelijk maakt en de ganse discussie in een keurslijf steekt.

Meer dan 4 miljard investeren om in 2020 nog in de file te staan is hallucinant. Alternatieven met Liefkenshoektunnel en het Meccano-tracé krijgen nu geen kans, worden niet onderzocht. Zelfs al zijn ze goedkoper en mogelijk beter voor de stad en haar mobiliteit. Het Masterplan 2020 is een politiek compromis maar is daarom nog geen goede oplossing voor het ontwarren van de Antwerpse verkeersknoop. Deze voortgangsrapportage bracht daar spijtig genoeg weer geen verandering in en zo dreigt de werf van de eeuw de vergissing van de eeuw te worden.

Dirk Peeters 12-05-2011
http://www.dirkpeeters.info/2011/05/12/voortgangsrapport-masterplan-2020-stelt-vast-dat-er-geen-voortgang-is/

Tags: