Vraagtekens rond ondertunneling R11

kade rechteroever

Er blijven grote problemen opduiken rond de ondertunneling van de R11, de Krijgsbaan dus. De aanleg van de verbinding met de A102 zou zorgen voor sluipverkeer en daardoor negatieve gevolgen hebben voor de gemeenten rondom. En ook over het kostenplaatje en de haalbaarheid van de vooropgestelde datum is er nog onduidelijkheid. Gisteravond kwamen de verschilelnde betrokken partijen bijeen en werden hun standpunten op tafel gelegd

de presentatie van 21-06-2011

ATV 22-06-2011
http://www.atv.be/item/vraagtekens-rond-ondertunneling-r11

 

Twijfels over Antwerps mobiliteitsplan

'Er zijn nog heel zware en grote knelpunten.' Dat heeft Cathy Berx (CD&V), de gouverneur van de provincie Antwerpen, gisteren gezegd over de uitwerking van het compromis dat de Vlaamse regering bereikte over het Antwerpse mobiliteitsdossier. Berx maakt zich vooral zorgen over de zogenaamde 'bretel' tussen de E313 en de E19. 'De verwachtingen zijn vaak tegenstrijdig', merkte Berx op.

Naast de ondertunneling van het Oosterweeltraject kwamen de coalitiepartners in de Vlaamse regering ook overeen de Krijgsbaan tussen de E313 en de E19 te ondertunnelen. Om financiële redenen werd gekozen voor een sleuf die overkapt zou worden, de zogenaamde graaf-en-bedek- optie. Daarvoor moet een groene berm worden afgegraven. Bovendien is de aanleg van verkeerswisselaars aan de snelwegen erg complex, merkte Berx op.

De gouverneur blijft wel achter de optie staan om de Krijgsbaan te ondertunnelen. 'Niets doen is geen optie', klonk het. Een uitgewerkt voorstel zal niettemin nog veel werk vergen, waarna nog 'een hele hoop studies, ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningen' moeten volgen, waarschuwde Berx.

Over het kostenplaatje kon de gouverneur enkel zeggen dat er 'op dit ogenblik nog niets is doorgerekend'.

Wim Van De Velden
De Tijd 23-06-2011

 

Zware knelpunten in compromis Oosterweel

De uitvoering van het compromis over het Oosterweeldossier brengt heel wat mogelijke problemen aan het licht. «Er zijn nog grote en zware knelpunten die moeten worden weggewerkt», stelt Antwerps gouverneur Cathy Berckx (CD&V). Ook over de kostprijs is er nog geen duidelijkheid.

De praktische uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering over het Oosterweeldossier, wordt een taaie kluif voor alle betrokken partijen. Het compromis met de naam Masterplan 2020, waarover negen maanden geleden een akkoord bereikt werd, moet een antwoord bieden op de mobiliteitsproblemen van Antwerpen. Dat de uitvoering van de plannen geen wandeling door het park wordt, bleek al bij de voorstelling van de plannen voor de zogenaamde oostelijke 'bretel'. Dat is een deel van het masterplan, waarbij een verbinding gemaakt wordt tussen tussen de E19 en de E313. Door die verbinding, die in totaal zo'n 8 kilometer overspant, zou de ring voor een groot deel ontlast worden. Antwerps gouverneur Cathy Berckx benadrukt dat het nog niet om geen concreet ontwerp gaat, maar om een «studie van een streefbeeld».

Zoals de kaarten nu liggen, zorgen een natuurgebied, een begraafplaats, de toegang tot het vliegveld van Deurne, en de verkeerswisselaars aan de in- en uitgang van de tunnel ervoor dat de tunnel niet zomaar kan aangelegd worden met de 'cut and cover'-methode. Daarbij wordt een sleuf gegraven, die nadien opnieuw wordt opgevuld.

«De verwachtingen van actiegroepen en lokale besturen zijn vaak tegenstrijdig», zei Antwerps gouverneur Cathy Berckx gisteren op Radio 1. «Ik ontken niet dat er heel zware en grote knelpunten zijn.»

Over de kostprijs van het hele plaatje, is voorlopig nog niets gezegd. Ook is nog niet duidelijk hoeveel wagens precies gebruik zouden kunnen maken van de nieuwe verbinding.

Het voorstel dat nu op tafel ligt moet nog aangepast en verfijnd worden. Nadien moet ook nog een milieueffectenrapport en een mobiliteitseffectenrapport worden opgesteld.

Verwacht wordt dat er opnieuw een lange moeilijke periode aanbreekt. Onenigheden in de praktische uitvoering van het Oosterweelcompromis dreigen immers over te slaan naar de Vlaamse regering.
Metro 23-06-2011

Tags: