Vuile lucht eist jaarlijks half miljoen levens in EU

kade rechteroever


De slechte luchtkwaliteit in de Europese Unie maakt elk jaar een half miljoen slachtoffers. Fijnstof is de grootste 'killer' met 400.000 doden.

De luchtkwaliteit in Europa verbetert slechts heel traag. Vooral in de steden is de blootstelling aan slechte lucht nog altijd erg groot. Dat blijkt uit een rapport van het Europees milieu-agentschap EEA.
Luchtvervuiling heeft een zware economische kostprijs, maar de hoge concentraties fijnstof, stikstofoxide en ozon leiden vooral tot gezondheidsproblemen. Alleen al de uitstoot van fijnstof was in 2014 goed voor 399.000 vroegtijdige overlijdens in de Europese Unie. Slechte lucht tast ook de productiviteit aan en beschadigt de bodem, de gewassen, bossen, rivieren en meren.
'We mogen als samenleving de hoge kostprijs voor luchtvervuiling niet aanvaarden', zei Hans Bruyninckx van het Europees milieu-agentschap gisteren in Kopenhagen. 'We kunnen door te investeren in schoner transport, energie en landbouw zowel de luchtvervuiling een hak zetten als de kwaliteit van ons leven verbeteren.'
Het Belgische probleem: stikstof. Het Europees milieu-agentschap vergeleek de gemeten concentraties van de stofdeeltjes, ozon en stikstof in 2.500 meetstations in de EU en enkele omliggende landen met de Europese grenswaarden. De resultaten tonen een  markante afwijking van de Europese normen voor luchtkwaliteit.
Zo was 7 procent van de stadsbevolking in de EU in 2015 blootgesteld aan fijnstofconcentraties die boven de Europese limietwaarden liggen. In België gaan jaarlijks 8.340 mensen te vroeg dood door van een omgeving met te veel fijnstof, een fractie  van de 400.000 levens die fijnstof jaarlijks in de hele EU eist.
Voor stikstof is zelfs 9 procent van de stadsbewoners in de EU blootgesteld aan te hoge waarden. Dat vertaalt zich in 75.000 vroegtijdige overlijdens in de EU. Voor België gaat het om 1.870 sterfgevallen per jaar. Ten slotte ademt tot 30 procent van  de stadsbevolking in Europa te veel ozon in. Die blootstelling is op zijn beurt goed voor 13.600 vroegtijdige overlijdens in de EU en 190 in België.
Vergeleken met de veel strengere richtsnoeren van de wereldgezondheidsorganisatie WHO is zelfs 95 procent van de Europese stedelingen blootgesteld aan te hoge ozonconcentraties.
Wat fijnstof betreft zit België in de middenmoot. Het minst getroffen zijn de Scandinavische landen. Bulgarije, Polen en Hongarije scoren het slechtst, in termen van verloren levensjaren.
De grootste impact van luchtvervuiling door stikstof is te vinden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Maar gemeten in verloren levensjaren zit ook België in de kopgroep.

Kristien Van Haver

 

 

De Tijd, 2017-10-12, pag. 2

https://www.tijd.be/krant/ipaper/20171012#paper/tijd/8

 

Tags: