“We moeten politici uit hun dieselroes wekken"

kade rechteroever

Een nieuwe rattenplaag, genaamd ‘groene eco-diesels’, teistert alle Europese en vooral Vlaamse steden. Het motto luidt: hoe minder C02, hoe beter voor het klimaat. Geen enkel land stelde zich echter ooit de vraag af het fiscaal opbod van goedkoop dieselrijden niet schadelijk kon zijn voor de gezondheid.
Maar hoe verklaar je anders de onzinnige opmars van cortisonepuffers bij kinderen en sporters, toenemende vruchtbaarheidsproblemen, gedragsstoornissen bij kinderen en ten slotte (wereld)recordcijfers long-en borstkanker?
 
Het is onvoorstelbaar dat Europa, maar vooral dichtbevolkt België, wel oog heeft voor de zuinigheid, maar blind blijft voor de grote gevaren van diesel. Het kankerverwekkende potentieel van diesel is 20 keer groter dan dat van benzine!
 
Diesel
 
Zijn overmaat aan stikstof (een ozonbron, 9x zo hoog als benzine), zijn overmaat aan fijnstof (2x zo hoog) maar vooral zijn overmaat aan PAKs (polycyclisch aromatische koolwaterstoffen, tot 20x zo hoog) rechtvaardigen in de strijd tegen luchtpollutie, geenszins verder zijn fiscale voorkeursbehandeling (50% minder taks per km).
Vooral omdat het dieselroet, ook Black Carbon genaamd, niet alleen zeer ongezond is, maar na C02 de grootste boosdoener voor het klimaat.
Naast massa's ozon zorgt dieselstikstof vooral voor de zorgwekkende omvorming van PAKs tot nitro-PAKs. Door deze omvorming verdubbelt nogmaals het kankerverwekkend vermogen van diesel.
 
Prof. Temmerman zei onlangs nog dat borstkanker vooral een welvaartsziekte zou zijn. Maar hoe verklaar je dan dat de Verenigde Staten, niet bepaald een sober land, 30% minder borstkanker telt dan België? Japan zelfs 50%.
Waar Amerika zeer voorzichtig dieselgas op proefratten uittest, stuurt België meteen een immense dieselvloot op haar eigen kinderen af.
De VS en Japan bewijzen gewoon dat burgers afschermen van dieseldamp zeker de moeite loont.
 
De Belgische vrouwen eten binnen Europa het meeste fruit en groenten, wat toch niet onze 53% borstkanker boven het gemiddelde verklaart? België telt minder rokers dan het gemiddelde, wat toch ook niet onze 21% longkanker boven het Europees gemiddelde verklaart? Neen, naast sigarettenrook gooit vooral dieselrook veel meer 'roet' in onze gezondheidszorg dan gedacht.
 
Nadat ze op 12/6/2012 reeds had gewaarschuwd voor het bewezen kankerrisico bij diesel, alarmeerde het internationaal kanker-onderzoeksinstituut IARC in december nogmaals voor de opvallende opmars van borstkanker.
Gezien long- en borstkanker, onze twee meest dodelijke tumoren, deels gebonden zijn aan luchtverontreiniging, verdient het indijken ervan een absolute prioriteit. De grote Europese studie (ESCAPE) wees ook op de link tussen longkanker en fijn stof. Meer bepaald de PAKs, aangevoerd door dieselroet, worden concreet als de boosdoeners genoemd.
 
De studie waarschuwt ook dat een veilige ondergrens eigenlijk niet bestaat: elke diesel in Vlaanderen is er net als elke sigaret eigenlijk één te veel.
Opkomen tegen kanker betekent dus opkomen tegen diesel!
Dr. Christophe Depamelaere, huis- en sportarts 16-1-2014

Tags: