"Wij willen overkapping E17"

kade rechteroever

Ook Zwijndrecht wil zijn eigen Ringland. Gisteren werd door verschillende actiegroepen symbolisch de vlag van Ringland neergepoot. Hiermee willen de actievoerders de vraag naar een overkapping van de E17 kracht bijzetten.

Ringland is het land dat ontstaat door de Antwerpse ring te overkappen. In een notendop komt het concept neer op een systeem met aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer. De geluidsoverlast verdwijnt zo vanzelf en met innovatieve systemen kan tot 95% van het fijn stof in de tunnels gezuiverd worden. De overkapping levert bovendien veel extra ruimte op. Zo kan bovenop de snelweg een groengebied komen met faciliteiten voor fietsers en openbaar vervoer.

Het idee vindt bijval bij verschillende actiegroepen en breidt nu ook uit naar de stadsrand. Zaterdag werd de Ringlandvlag gehesen in Mortsel en gisteren gebeurde dat in Zwijndrecht. Want ook op de linkeroever klinkt al lang de vraag om het probleem met de E17 op te lossen.
Luchtkwaliteit
"De E17 is hier verhoogd aangelegd op een talud tussen Zwijndrecht en Burcht", aldus Manu Claeys van stRaten-generaal. "Niet alleen Antwerpen heeft recht op een Ringland, ook Zwijndrecht zou enorm gebaat zijn met een overkapping."
Kris Peeters van Ademloos 2070 benadrukt dat het idee niet nieuw is. "Wijlen burgemeester Willy Minnebo heeft jaren gepleit om de E17 te overkappen, omdat deze het dorp doormidden snijdt en voor enorm veel fijn stof en een slechte luchtkwaliteit zorgt. Het Meccano-tracé was voor onze gemeente veel beter, maar als BAM dan toch de Oosterweelverbinding wil doorzetten, moet het op z'n minst ondergronds gebeuren", vindt hij.

Burgemeester André Van de Vyver (Groen) sluit zich hier volmondig bij aan. "Het is exact 45 jaar geleden dat de E17 werd opengesteld en sindsdien is de leefkwaliteit enorm achteruit gegaan. Nu zitten we opgescheept met een snelweg die de twee kernen van Zwijndrecht en Burcht van elkaar scheidt en afstand tussen de twee creëert. We pleiten al jaren voor een heraanleg van de Pastoor Coplaan als een groene boulevard, maar het is wachten op een doorbraak in de hele mobiliteitsdiscussie voor er actie ondernomen wordt."
Online petitie
Wim Van Hees van Ademloos riep gisteren de actievoerders op om ook in Zwijndrecht massaal mensen te mobiliseren om de online petitie te ondertekenen. Daarmee willen de actiegroepen parlementair spreekrecht bekomen. Op 4 juni is er om 20 uur een infomoment over Ringland in de Mouterij in Burcht en op zaterdag 24 mei is er om 16 uur een heuse Ringland-wave op de brug over de E17 aan de Krijgsbaan.
KRISTOF PIETERS
Het Laatste Nieuws 19-05-2014 pag. 15

Tags: