Willy Minnebo: huismus met een missie

kade rechteroever

Willy Minnebo (67), de groene burgemeester van Zwijndrecht, is vrijdagochtend overleden. 'Liever strijden voor de sjerp, dan strijden tegen de ziekte.'

"Ik loop over van ambitie en heb tientallen plannen. Maar niet voor de nationale politiek. Ik ben een huismus met een missie. In mijn Zwijndrecht ga ik het verschil maken voor de gezinnen." Deze uitspraak van Minnebo typeert zijn carrière. Hij deed ze meteen na zijn benoeming als burgemeester in 1994. Op dat moment werd hij de eerste groene politicus ooit met een burgemeesterssjerp om. En hij gaf meteen zijn succesrecept prijs. "Minnebo profileerde zich letterlijk als burgervader. Altijd dicht bij de mensen, altijd oog hebben voor hun dagelijkse problemen", klinkt het in koor bij zijn partijgenoten. "Hij vormde al snel het ijkpunt van de gemeenschap."

Drijvende kracht

Dat zijn stijl aansloeg, bewijst het feit dat Minnebo zeventien jaar lang ononderbroken burgemeester bleef in de schaduw van 't Stad. Ook dit najaar zou hij opnieuw bovenaan de groene lijst staan, ondanks darmkanker. "Liever strijden voor de sjerp, dan strijden tegen de ziekte", zei hij daarover volgens Ingrid Pira, die na het overlijden van Minnebo de enige burgemeester is van Groen. "Hij kende ook zijn belang voor Zwijndrecht. Hij was een drijvende kracht en wilde absoluut blijven doorgaan." Twintig jaar burgemeesterschap was de droom van de geboren Antwerpenaar. Voordien zetelde de verzekeringsmakelaar zesentwintig jaar in de gemeenteraad. Eerst zes jaar in Burcht, later in Zwijndrecht. Al die tijd verdedigde hij het rood van de Kommunistische Partij, om in 1994 te kiezen voor Agalev. Als lijstduwer haalde de toen 50-jarige Minnebo meteen 716 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd prompt benoemd tot burgemeester. Het begin van een succesverhaal. Bij de laatste verkiezingen in 2006 was Groen dankzij hem opnieuw de grote overwinnaar met een derde van de stemmen. "Ook de reacties op straat bewijzen zijn populariteit", zegt André Van de Vyver, partijgenoot en eerste schepen in Zwijndrecht. "De deur stond altijd voor iedereen open. Ik ken niemand die zijn functie als burgemeester op die manier uitoefende."

 

Vinger aan de pols

Minnebo's grootste verwezenlijkingen zijn de verlenging van de tramlijn vanuit Antwerpen, de uitbreiding van het busnet en de herverdeling van de gemeentebelastingen ten voordele van de gezinnen. Niet meteen erg sexy veranderingen, maar wel van groot belang voor de dorpsbewoners. "Hij zorgde voor heel wat praktische ingrepen", zegt Meyrem Almaci, de groene lijsttrekker in Antwerpen. "Zwijndrecht draagt zijn stempel. Dat zal nog lang zo blijven. Op het vlak van duurzame mobiliteit was hij revolutionair in de jaren 90. En hij zorgde dat de stad en de industrie nooit het volkse karakter van Zwijndrecht bedreigden." Almaci verwijst ook naar zijn protest tegen het BAM-tracé van de Oosterweelverbinding, waarbij de hele gemeente pal achter de protesterende burgemeester stond. Ondanks zijn populariteit waagde Minnebo nooit de sprong naar de nationale politiek. Hij vulde geregeld een vrij plaatsje op, maar meer niet. "Nationaal werd hij nooit een uithangbord, vooral omdat hij dat zelf niet zag zitten", vervolgt Almaci. "Dat was ook niet erg. Een betere vinger aan de pols van de bevolking kon je moeilijk hebben." Hoe Groen het overlijden van Minnebo zal opvangen, is voorlopig nog niet duidelijk. Wellicht wordt eerste schepen Van de Vuyer de nieuwe lijsttrekker.

Jeroen Van Horenbeek
De Morgen 21-04-2012 pag. 10

 

 

Overlijden Zwijndrechtse burgemeester

 Willy Minnebo wilde ondanks ziekte zijn sjerp behouden

Willy Minnebo 1944-2012

Vlaanderen is een van zijn meest kleurrijke burgervaders kwijt. Willy Minnebo, voor Groen zeventien jaar burgemeester in Zwijndrecht maar afkomstig uit de KP, was ondanks zijn darmkanker nog kandidaat voor een volgende legislatuur.

Minnebo, die donderdagnacht overleed, is 67 jaar geworden. Hij vond dat niet te jong om zich na drie legislaturen in oktober opnieuw kandidaat te stellen voor de burgemeesterssjerp.

En hij maakte weer een uitstekende kans, weten 'zijn' inwoners: Minnebo leefde tussen de burgers, zag een hoge waardering voor zijn beleid vertaald in steeds betere kiescijfers en legde groene en sociale accenten als weinig anderen.

Communistisch geloof

Willy Minnebo begon zijn politieke partij nochtans in een heel andere hoek, bij de communistische partij (KP) in Burcht.

Het geloof in het communisme had hij van zijn vader geërfd. Later stapte hij over naar Agalev, een partij die hij tot zijn overlijden - en ook na de naamsverandering in Groen - trouw bleef. In 1994 werd hij de eerste groene burgemeester van Vlaanderen.

Bij volgende gemeenteraadsverkiezingen loodste hij zijn partij naar steeds steviger cijfers. In 2006 haalde Groen in Zwijndrecht tien van de 25 zetels, tegenover zeven bij de vorige verkiezingen.

De Zwijndrechtse burgemeester was een energiek figuur die uitgesproken standpunten niet schuwde. Zo verzette hij zich onlangs fel tegen de doortocht van een trein met radioactief afval en tegen een neonazistisch rockfestival en stond hij achter de (geschorste) volksraadpleging over de Oosterweelverbinding. Hij pleitte voor het aanleggen van de tramlijn, zorgde ervoor dat de gemeente het leeuwendeel van openbaar vervoersabonnementen terugbetaalde en liet Zwijndrecht al in 1998 kiezen voor ethisch bankieren.

Dat alles kwam zijn populariteit alleen maar ten goede, bleek uit tussentijdse peilingen.

In 2010 kregen Minnebo en zijn gemeentebestuur nog een 'onderscheiding' in een en- quête van uw krant. Dat hij vasthield ting van ding' aan een perso- nenbelas- slechts 1 procent, speelde daarin zeker mee.

Ziekte verslaan

Minnebo overleed aan de gevolgen van darmkanker, een ziekte die een jaar geleden was vastgesteld. Hij maakte zich toen sterk dat hij ze kon verslaan. "Ik ben een positieve realist en wil de partij waaraan ik veel te danken heb, niet in de steek laten", zei hij aan uw krant.

Dat was zijn belangrijkste motief om weer de lijst te trekken, zegt eerste schepen en partijgenoot André Van de Vyver, sinds meer dan 45 jaar een vriend. "Hij wilde per se op de lijst en hield het stil toen het slechter ging, uit bezorgdheid voor de partij.

Hij hoopte twintig jaar burgemeester te kunnen zijn, maar was ook bang dat zijn partij zonder hem nogal wat zetels zou verliezen."

De verslagenheid in Zwijndrecht is groot, zegt Van de Vyver. "Bij de inwoners, het gemeentepersoneel. Begrijpelijk: iedereen kon altijd bij Willy terecht en hij stelde mensen zelden teleur. Hij zag zich als hun seculiere biechtvader. Zijn erfenis is groot, op gebied van infrastructuur, aandacht voor het sociale en culturele, mobiliteit.

Willy was veel meer dan alleen maar een groen politicus, veel meer dan 'geitenwollen sokken'."

Ook Groen-voorzitter Wouter van Besien noemde Minnebo gisteren een 'heel geliefde man, een echte man van het volk'. "Het is een groot verlies op persoonlijk vlak, maar ook in de politieke wereld."

Hoe Groen in de Zwijndrecht de kieslijst herschikt, is nog onduidelijk.

Vanaf maandag kunnen burgers in het administratief centrum op het Binnenplein terecht voor het ondertekenen van een rouwregister, elke dag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u.

Ook op de site van Groen kan dat.

Stef Vanwoensel
Gazet van Antwerpen 21-04-2012 pag. 8

 

Tags: