"Ze vegen hun voeten aan Europese normen"

kade rechteroever

ondertussen in Antwerpen...

De Oosterweelverbinding blijft, vijf jaar na het referendum, de gemoederen bedaren.

In een speciaal bijeengeroepen raadscommissie over de Oosterweelverbinding verdedigden meerderheidspartijen N-VA en CD&V de keuze van de Vlaamse regering. De oppositie viel naar eigen zeggen van hun stoel. “Men neemt de gezondheid van mensen niet au sérieux”, klinkt het bij Groen-voorzitter Wouter Van Besien.
 
Het Oosterweeldossier is nog lang niet afgesloten. Op vraag van Groen gaf Paul Aerts van het onderzoeksbureau Antea op 26 maart een uitgebreide uitleg bij zijn milieueffectenrapport (plan-MER). Moderator was Freya Piryns van Groen, Koen Kennis (N-VA) was er als bevoegde schepen voor Mobiliteit. Groen is nog altijd kritisch tegenover het tracé dat de Vlaamse regering gekozen heeft, dus gingen ze dieper in op het plan-MER waarop men de beslissing voor het BAM-tracé heeft gemaakt.
 
Na een zeer technische presentatie van een dik halfuur, met o.m. Jan Van Rensbergen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel , was het aan de gemeenteraadsreden om vragen te stellen. De meeste vragen kwamen van Groen-voorzitter Wouter Van Besien: hij stelde er maar liefst tien.
 “Mijn vragen zijn voldoende beantwoord, maar toch viel ik van mijn stoel”, stelde Van Besien na afloop.
 
Geluidsnormen
 
“De geluidsnormen die nu gehanteerd zijn, zijn veel minder streng dan degene die in 2005 voor de Lange Wapper gebruikt zijn”, legde Van Besien uit. “Als verklaring daarvoor geeft Antea  dat er toen Europese normen gebruikt werden omdat er geen Vlaamse waren. Nu er wel Vlaamse zijn, gebruiken ze die. Ze vegen hun voeten aan de strengere Europese normen, waardoor Zwijndrecht in de problemen geraakt.”
 
CD&V-gemeenteraadslid Caroline Bastiaens reageerde: “Er worden nu andere normen gehanteerd omdat er een andere infrastructuur wordt gebruikt die meer geluid geeft. Om dat lawaai tegen te gaan, wordt er gebruik gemaakt van tunnels en geluidsschermen. Het gaat niet om de cijfertjes, maar om wat eraan gedaan wordt. Men moet niet altijd alles in vraag stellen, anders gebeurt er nooit iets. Het is aan de politiek om beslissingen te nemen.”
 
“Bijzonder tevreden”
 
Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) bleek bijzonder tevreden over het serene verloop van de raadscommissie. Volgens hem vonden veel raadsleden het een leerzame avond. “Zelfs voor wie het dossier beter kent, was dit een verhelderende avond. Door objectief alle pro’s en contra’s in beeld te brengen, werden ook enkele pijnpunten van het alternatief Meccano blootgelegd die tot op heden onderbelicht bleven”, stelde Kennis.
 
Van Besien reageert furieus: “Ze hebben vals gespeeld. Ze hebben bijvoorbeeld hun eigen tracé in de beste omstandigheden getoond. Echt: men neemt de gezondheid van de mensen niet au sérieux. Ze zouden eraan moeten beginnen met de gedachte ‘hoe zorgen we ervoor dat de gezondheid van de bewoners niet in gedrang komt?”
 
Nog niet gedaan
 
Begin deze week was er nog ophef rond de kostprijs van het gekozen tracé. Is er nog ruimte voor onderhandeling? Kennis: “Met de beslissing van de Vlaamse regering komt een nieuwe reeks van procedures op gang die elk op zich de kans geven voor inspraak vanwege lokale besturen, burgers en bedrijven. Zo zal er nog een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgestart worden. Dat is noodzakelijk om in een latere fase bouwvergunningen te kunnen verlenen voor het Oosterweeltraject.”
 
“Ook komt er ook nog de opmaak van een Project-MER, die de basisvoorwaarden dient uit te werken waar de bouwvergunning voor de Oosterweel aan zal moeten voldoen. Deze bouwaanvraag zal na indiening, indien nodig inzake de stedenbouwwet, ter inzage gelegd worden. Daar is ook inspraak mogelijk. Bij het verlenen van de vergunning zal 1 maand inspraak kunnen doen via de geëigende kanalen omschreven in de stedenbouwwet.”
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
 

In overleg tussen meerderheid en oppositie werd beslist om een raadscommissie te organiseren die de raadsleden de kans gaf technische vragen te stellen over de verschillende documenten die tot de beslissing van de Vlaamse regering hebben geleid in het dossier van de derde Scheldekruising. Daarbij lagen verschillende tracékeuzes voor: Oosterweel, Oosterweel-noord, Meccano, Lange boortunnel E17 – E313 en een tweede Kennedytunnel.Gelet op de complexiteit en grootte van informatie die uit de verschillende beleidsdocumenten komt, leek het noodzakelijk de kans te geven in te gaan op

  •  het plan-MER (milieueffectenrapport waarbinnen mobiliteit, leefmilieu en gezondheid werden beoordeeld);
  •  het MKBA (kosten batenanalyse die monetaire baten in beeld brengt van de verschillende tracé);
  •  het RVR (ruimtelijk veiligheidsrapport dat de gevolgen in beeld brengt voor onder meer SEVESO-bedrijven in het havengebied);
  •  een verkeersveiligheidsanalyse voor zowel het tracé an sich als de gevolgen voor de verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet;
  •  Tunnelveiligheidsrapport: hier worden de verschillende tracés afgewogen aan de hand van de Europese regelgeving inzake veiligheidsnormen voor tunnels.

 

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Fatima-Zahra Naimi
http://www.stampmedia.be/2014/04/ze-vegen-hun-voeten-aan-europese-normen/
 
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad – online op 04/04/2014
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=blsme_20140404_003
 

Tags: