ZWIJNDRECHT: Negatief advies voor Oosterweel

kade rechteroever

Zwijndrecht heeft een negatief advies gegeven voor het plan-MER voor de Oosterweelverbinding, en voor mogelijke alternatieven. De gemeente vindt het ontwerprapport van onvoldoende kwaliteit en bundelde alle fouten en opmerkingen in een wel heel lijvig advies van 66 bladzijden.

«Het ontwerp blijkt onvolledig en onbetrouwbaar», zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). Specifiek voor Zwijndrecht zijn er twee opvallende vaststellingen. «Er is gebrekkige informatie over de effecten op mens en gezondheid en er wordt buitensporig veel aandacht gegeven aan de impact op landschapselementen die eigenlijk al lang niet meer bestaan.»

De gemeente lijkt een lichte voorkeur te hebben voor het Meccanotracé, dat beter scoort in de gezondheidsbalans en het ruimtegebruik.
«Maar we stellen vast dat de positieve effecten niet in rekening zijn gebracht. Men spreekt over een onherstelbare impact op de open ruimte, maar door glastuinbouw, een gevangenis en kmo blijft er van het historisch landschap sowieso weinig over. Het landschap kan boven een tunnel trouwens grotendeels hersteld worden.»

Volgens burgemeester Van de Vyver zijn er echter zoveel fouten en onvolledigheden in het rapport dat het onmogelijk is om op basis daarvan een conclusie te trekken. (PKM)
Het Laatste Nieuws 10-12-2013 pag. 19

 

Tags: