Zwijndrecht schrijft zijn eerste protestsong

kade rechteroever

Na het Antwerpse stadsbestuur heeft nu ook het gemeentebestuur van Zwijndrecht bij de Vlaamse overheid zijn advies over de MER-studie van Oosterweel ingediend. Een uitgesproken negatief advies, dat eigenlijk geen spaander heel laat van de studie.

Toen Antwerpen vorige week zijn oordeel gaf, vonden we dat ook al opvallend kritisch voor een stadsbestuur dat met N-VA en CD&V toch heel dicht bij de Vlaamse regering staat. Maar ondanks de vele vragen om verduidelijking en opmerkingen over tegenstrijdigheden sloot het Antwerpse college zich toch aan bij de conclusies van het rapport. Dat doet Zwijndrecht niet. Integendeel, het gemeentebestuur vindt de studie "van onvoldoende kwaliteit". Het maakt gewag van "een lange lijst van rekenfouten, methodologische inconsistenties, tegenstrijdigheden, 'vergeten' (sic) cijfermateriaal, onaanvaardbare kennislacunes en onjuiste voorstellingen van de feiten".

Dat kan een internationaal vermaard onderzoeksbureau als Antea Group, dat twee jaar aan de MER-studie werkte in opdracht van de BAM, in zijn zak steken. Nadat vorige week in het Vlaams Parlement al moest worden toegegeven dat het rapport een aantal fouten bevat, wordt het nu compleet met de grond gelijk gemaakt.
 

Dat gebeurt weliswaar door een lokaal bestuur zonder grote politieke tenoren, die een verschil kunnen maken binnen hun partij. Zwijndrecht wordt bestuurd door een coalitie van Groen en CD&V, met de groene burgemeester André Van de Vyver. Zijn partij gaat zonder reserves voor het Meccano-tracé en een grootscheepse overkapping van de Ring. In die context is het verzet tegen de BAM-vriendelijke MER-studie geen verrassing. Maar blijkbaar kan ook de CD&V-fractie in Zwijndrecht niet leven met de plannen van de Vlaamse regering. Zij verklaart zichzelf zo dissident tegenover haar eigen ministerpresident Kris Peeters en minister Hilde Crevits, twee boegbeelden die bij de verkiezingen van volgend jaar voor hun partij de meubelen moeten redden tijdens de volgende tsunami van de N-VA.
Ik ben eens benieuwd of de felle protestsong uit Zwijndrecht enig politiek gevolg krijgt. Hebben lokale besturen nog een stem in het kapittel of zijn we op weg naar Chinese toestanden, waar miljoenen mensen moeten verkassen voor een nieuw infrastructuurproject? Is 'participatie' een streven of gewoon maar een modewoord?
Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 10-12-2013

http://www.gva.be/opinie/standpunt-antwerpen/zwijndrecht-schrijft-zijn-eerste-protestsong.aspx

Tags: