‘Algemene kilometerheffing noodzakelijk tegen files’

kade rechteroever

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hoopt dat de volgende Vlaamse regering werk zal maken van een algemene kilometerheffing.

Na de oproep van de transportsector voor een algemene kilometerheffing in De Tijd, herhaalt Vlaams minister van Mobiliteit Weyts dat hij daar een principieel voorstander van is.

‘Een algemene kilometerheffing is in de eerste plaats noodzakelijk om te vermijden dat onze wegen dichtslibben’, zegt hij.

Bovendien zou ze automobilist ten goede kunnen komen. ‘Een algemene heffing kan ook tot een belastingverlaging voor de Vlaming leiden, omdat ook buitenlanders dan moeten meebetalen voor het gebruik van onze wegen.’

Met dat geld komt volgens de minister extra ruimte vrij voor investeringen in weginfrastructuur, maar ook voor een zogenaamde mobiliteitssturing. Daarbij worden mensen die buiten de file rijden, beloond.

Spitsrijden

Transporteconoom Stef Proost (KU Leuven) vindt dat de overheid in de strijd tegen files nu al spitsrijden in Antwerpen en Brussel moet tariferen. ‘Het volstaat dat het verkeer tijdens die files met 10 procent tot 20 procent afneemt om een goede doorstroming van het verkeer te verzekeren’, zegt hij.

Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de filezwaarte in Vlaanderen de afgelopen vijf jaar met 35 procent toenam, en het afgelopen jaar alleen al met 15 procent.

Bron: BELGA
jvt - de Standaard 30-11-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161130_02600320

Stef Proost: ‘Voer heffing op spitsrijden nu in’

Transporteconoom Stef Proost roept de overheid op om niet langer te aarzelen met het tariferen van spitsrijden in Antwerpen en Brussel. Hij zegt dat de vrachtwagensector dit met plezier zal betalen.

Stef Proost (KU Leuven) ziet in het tariferen van spitsrijden in door files geplaagde wegen dé manier om het probleem aan te pakken. ‘Het volstaat dat het verkeer tijdens die files met 10 procent tot 20 procent afneemt om een goede doorstroming van het verkeer te verzekeren.’ De milieu- en transporteconoom van de KU Leuven verwacht dat de vrachtwagensector graag zo’n spitstarief zal betalen. ‘Als je het afzet tegenover de waarde van de goederen die ze vervoeren én ook nog eens de uurloonkosten in kaart brengt van de chauffeur en de kostprijs van het materieel, is het helder dat dit voor hen een goede zaak zou zijn.’

Volgens Proost is het wel belangrijk dat elke weggebruiker betaalt voor het spitsrijden. ‘Als je enkel vrachtwagens tarifeert, heeft dat maar een beperkt effect op het aantal vrachtwagens op de weg. En het beetje ruimte dat op de weg vrijkomt, wordt vervolgens ingenomen doordat er meer auto’s de route gaan gebruiken.’

Vrachtwagens proberen te vervangen door binnenvaart en vrachtvervoer per spoor, heeft slechts een beperkte impact. ‘Ondanks de files, blijft de vrachtwagen sneller om een lading van pakweg België naar Spanje te krijgen.’ Wat zinvol is om per binnenvaart te vervoeren, gebeurt nu al per binnenvaart, zegt Proost. Treinen verliezen dan soms weer veel tijd aan de grens, onder meer doordat er soms een andere locomotief moet aan gekoppeld worden. ‘De vrachtwagen blijft dominant. Als je natuurlijk heel drastisch ingrijpt en de prijs van het wegtransport verdubbelt, kan je wel wat verschuiving krijgen.’

Mismatch arbeidsmarkt

Voor de professor van de KU Leuven is en blijft het tariferen van spitsrijden de oplossing. ‘Dat moet je natuurlijk enkel doen waar het nodig is zoals op de Antwerpse en Brusselse ring. Dat zal een investering vergen in infrastructuur die wellicht 15 procent van de opbrengst zal opeten, maar ze heeft vele voordelen, ook voor de arbeidsmarkt.’

Hij verwijst naar voorbeelden in Zweden waar in Stockholm en Göteborg zo’n spitsrijden ingevoerd werd. Minder files betekende ook dat de mismatch op de arbeidsmarkt afnam. ‘Als je nu een hooggeschoold ingenieur bent die in Antwerpen woont, ga je waarschijnlijk niet zo snel in Leuven (en omgekeerd) willen werken door de files. Je gaat zeggen, neen, bedankt voor het aanbod. In Stockholm werd het voor ondernemingen makkelijker om meer minder evidente profielen aan te trekken én de mismatch tussen gevraagde kwalificaties en aangeboden kwalificaties te reduceren.’

Hij roept de overheid op om niet langer te aarzelen maar ambitie te tonen en werk te maken van het tariferen van spitsrijden.

Pascal Dendooven
De Standaard 30-11-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161130_02600176

 

Tags: