Alweer verslechtering van de luchtkwaliteit

kade rechteroever

Vandaag en morgen: relatief hoge concentraties fijn stof in Brussel. We nemen een overschrijding waar, van microdeeltjes in de lucht, voor de informatiedrempel in het Brussels Gewest. Om de nefaste gevolgen van deze verslechtering van de luchtkwaliteit te beperken graag:

  •  de temperatuur in gebouwen beperken
  •  uw wagen zo weinig mogelijk gebruiken, bij voorkeur een alternatief zoeken (openbaar vervoer, fiets, wandelen, carpooling)

Best ook geen intensieve of aanhoudende fysieke inspanningen leveren.

Meer info op www.luchtkwaliteit.brussels 

 

 

Ook vandaag worden nog altijd hoge fijnstofconcentraties gemeten. De informatiefase die sinds donderdag 9 februari werd geactiveerd, blijft van kracht.

 

SITUATIE VANDAAG
Vandaag worden in de meetnetten(*) van de drie gewesten nog altijd hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uur bleef de gemiddelde PM10
concentratie in de drie gewesten hoger dan 50 µg/m³. De 24-uur gemiddelde PM10 concentraties om 09u00 bedroegen 77 µg/m³ in Vlaanderen, 59 µg/m³ in Brussel en 59 µg/m³ in Wallonië ten noorden van de Samber en Maasvallei (56 µg/m³ in het ganse Waalse gewest). PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.
De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de uitstoot van luchtvervuiling die omwille van de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. Via noordoostelijke tot oostelijke luchtstromingen wordt eveneens vervuilde lucht aangevoerd vanuit de buurlanden.

VERWACHTE LUCHTKWALITEIT

vandaag en de volgende dagen

Vandaag blijven de meteorologische omstandigheden relatief ongunstig voor de verdunning van fijn stof (continentale luchtstromingen en weinig wind). De verwachting is dat de PM10 concentraties de volgende 24 uur hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24-uurgemiddelde in de drie gewesten.
Morgen en maandag wordt het zachter en zal de wind toenemen. Er wordt verwacht dat de fijnstofconcentraties zullen dalen, maar in welke mate blijft op dit moment moeilijk in te schatten. Hierover zal verder gecommuniceerd worden in volgende berichten.
Omdat verwacht wordt dat de gemiddelde PM10 concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, blijft de informatiefase die donderdag 9 februari werd
geactiveerd van kracht.

IRCEL 11-02-2017
http://www.irceline.be/nl/smog/smog_info/fijn-stof-informatiebericht-van-zaterdag-11-februari-2017/view

Tags: