Antwerpen moet tandje bijsteken in aanpak mobiliteit en digitalisering

kade rechteroever

 

 

Antwerpen moet een versnelling hoger durven te schakelen. Wat opvalt, is dat de stad op het vlak van mobiliteit achterloopt. Dat blijkt uit de 'Sustainable Cities Index', die het internationale advies- en ingenieursbedrijf Arcadis vandaag publiceert.

 

Arcadis onderzoekt tweejaarlijks honderd steden op zaken zoals leef- en duurzaamheid, maar ook luchtkwaliteit, werkgelegenheid en mobiliteit. Antwerpen en Brussel scoren op deze lijst met respectievelijk de 43ste en de 47ste plaats eerder matig.

“Dat betekent vooral dat het beter kan en moet. Antwerpen noch Brussel doen het echt slecht. Maar het gaat allemaal vrij traag. Zo neemt Antwerpen bijvoorbeeld goede initiatieven als het gaat om digitalisering. Maar veel andere steden zijn daar al vroeger mee begonnen, waardoor onze steden met een achterstand kampen”, zegt de ceo van Arcadis België, Kristof Peperstraete.

Te veel fossiele brandstoffen

Vooral de soms nog gebrekkige verkeersinfrastructuur en de slechte luchtkwaliteit in Antwerpen en Brussel zorgen ervoor dat beide steden niet verder komen dan een plek in de middenmoot op de index.

“De energietransitie en de omschakeling naar elektrische voertuigen zijn daar een goed voorbeeld van. Terwijl Nederland ondertussen al 33.000 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen telt, zijn dat er in België amper tweeduizend”, zegt de expert van Arcadis, Piet Kiekens.

Ook maken bedrijven, onder meer in de Antwerpse regio, nog te veel fossiele brandstoffen. “Er zijn wel een aantal initiatieven waar geothermie wordt gebruikt of waar warmte van datacenters wordt hergebruikt door omliggende bedrijven. Maar het komt allemaal vrij traag op gang”, vervolgt Piet Kiekens.

Goed onderwijs, duur internet

Dat ook mobiliteit Antwerpen geen goede punten oplevert, zal wellicht niemand verbazen. “Volgend jaar wordt gestart met de aanleg van de Oosterweelverbinding en dat is niets te vroeg. Mobiliteit speelt een steeds grotere rol wanneer mensen moeten kiezen waar ze zich vestigen. Op dat vlak bengelt niet alleen Antwerpen, maar ook Brussel onderaan in onze index. Zeker in vergelijking met veel andere Europese steden die zijn onderzocht”, zegt Kristof Peperstraete.

In wat de categorie 'people' wordt genoemd, scoren Antwerpen en Brussel opmerkelijk beter. Dan gaat het onder meer om inkomen en de kwaliteit van de dienstverlening. “De kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg staat hoog aangeschreven en de balans tussen werken en vrije tijd is ook goed. Hetzelfde geldt voor de inkomensgelijkheid. In sommige steden is de kloof tussen arm en rijk een stuk groter dan in een stad als Antwerpen”, vervolgt Kristof Peperstraete.

Toch is er een bedenking. “De digitale transformatie kan sneller. De initiatieven die er komen rond 'mobility as a service' zijn een stap in de goede richting, maar andere steden staan al verder. De kost van breedband is ook te hoog en de beschikbaarheid van gratis wifi is te laag.”

Veel jobs

Ook doorslaggevend in de index én de appreciatie van mensen en bedrijven is het jobaanbod en daar scoort Antwerpen bijzonder goed. Beter dan Brussel. “Geen enkele andere stad biedt zo veel jobs in verhouding met het aantal inwoners als Antwerpen. Hierdoor staat Antwerpen in de categorie 'profit' 22 plaatsen hoger dan Brussel, die op een 66ste plaats flirt met steden zoals Lissabon en Athene”, zegt Kristof Peperstraete.

De conclusie die Arcadis trekt uit de index is duidelijk. “Brussel en Antwerpen moeten blijven werken aan hun economische competitiviteit, mobiliteit hoog op de agenda houden, en vooral een versnelling hoger durven schakelen.”

Patrick Van de perre

 

Gazet van Antwerpen, 2018-11-29, pag. 5

https://www.gva.be/cnt/dmf20181128_03994477/antwerpen-moet-tandje-bijste...

 

 

 

 

Tags: