'Antwerpen wendt zijn berg havencash verkeerd aan'

kade rechteroever

'De berg cash van de Antwerpse haven wordt verkeerd gebruikt en de politiek steekt haar kop in het zand.' Dat zei Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, bij zijn laudatio als 'maritieme man van het jaar'.

Fernand Huts en zijn vrouw Karine zijn gisteren in Antwerpen door de maritieme journalisten gelauwerd als 'maritieme man en vrouw van het jaar'. Huts greep in zijn welbekende stijl de gelegenheid te baat om enkele pijnpunten aan te kaarten.

Strategieloze haven

Volgens Huts weet niemand in Antwerpen hoe de keiharde concurrentie van Rotterdam moet worden aangepakt en wat er moet gebeuren met de lege Scheldeterminals 'én de zandvlakte van het Deurganckdok'. 'Antwerpen heeft er 1.070 hectare Saeftinghezone bij, maar niemand kent de invulling. De haven zweeft in een vacuüm en heeft nood aan een duidelijke strategie.'

Dodelijke tol

Het politieke akkoord om de financiering van de Oosterweelverbinding onder te brengen in de nv Liefkenshoek, met als basis de tolgelden, is dodelijk voor de Antwerpse haven, zegt Huts. Niettegenstaande de tunnel al lang afbetaald is en de tolinning 100 miljoen euro per jaar haalt. Dat bedrag wordt voor het grootste deel betaald door de ontvangers en verschepers van goederen in de haven. Het is een illusie dat diezelfde mensen zullen willen opdraaien voor de financiering van de Oosterweelverbinding. Volgens Huts zullen de goederenstromen zich verleggen naar andere havens. 'Het afgrendelen van onze haven met deze tolbarrière en met bijbehorende files is het grootste geschenk dat we de concurrerende havens kunnen aanbieden. De oplossing is eenvoudig: schaf de tol af.'

Cash

De haven heeft 300 miljoen euro in kas en genereert jaarlijks 200 miljoen cash, 'maar de politiek heeft daar geen enkele interesse voor', zegt Huts. 'Daarover bestaat geen visie. Nochtans vormen die bergen cash een belangrijke pot waarover dringend politieke beslissingen moeten worden genomen, anders smelt die berg als sneeuw voor de zon.' Volgens Huts wordt een deel van dat geld door 'de technocraten' niet aangewend in het belang van de haven en de stad. 'Maar de politiek steekt haar kop in het zand.'

MARC DE ROO
Geknipt uit De Tijd 26-06-2013 pag. 3
 

Tags: