Atmosys

kade rechteroever

Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het ATMOSYS project opgezet . Het doel van dit project is het ontwikkelen, evalueren en demonstreren van een geavanceerd en uitgebreid systeem van luchtkwaliteitsmodellen en het opzetten van een internetplatform.

zie ook:  Te veel roet vraagt ander autogedrag
 

Hoge resolutiekaarten zijn nu beschikbaar, het is een combinatie van meten en modelleren van luchtkwaliteit.

het meeste fijn stof komt voor in de steden (geel)

Antwerpen wat uitvergroot:

veel fijn stof aan de tunnelmonden, de Ring en de haven

stikstofdioxide: hier ziet u duidelijk de Ring door Antwerpen en Brussel, zo vervuild.

Het finale systeem van luchtkwaliteitsmodellen zal toelaten om voorspellingen van de luchtkwaliteit voor een aantal opeenvolgende dagen uit te werken, alsook de luchtkwaliteit van het voorbije jaar te analyseren. Bij de modellering wordt bijzondere aandacht besteed aan elementair koolstof (EC), een indicator voor de aanwezigheid van dieselroet in de lucht. Hiermee gepaard zullen de emissiebronnen voor EC geografisch in kaart gebracht worden. Voor de evaluatie van deze nieuwe luchtkwaliteitsmodellen voert de VMM bijkomende metingen uit in steden en is er een snelwegcampagne. Deze campagnes, die specifieke casestudies zijn, dienen ook als aanvulling op de (bestaande) meetgegevens van het reeds uitgebreide telemetrische netwerk van de VMM.

 

voor hoge resolutiekaarten, kijk op de website van Atmosys: 17-01-2014
http://atmosys.eu/atmosys/faces/services-annual-maps.jsp 

Tags: