ATMOSYS-project

kade rechteroever

Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het ATMOSYS project opgezet . Het doel van dit project is het ontwikkelen, evalueren en demonstreren van een geavanceerd en uitgebreid systeem van luchtkwaliteitsmodellen en het opzetten van een internetplatform. Dit platform wordt eerst toegepast op Vlaanderen en kan later gebruikt worden door beleidsmakers voor hotspotgebieden in heel Europa.
Het finale systeem van luchtkwaliteitsmodellen zal toelaten om voorspellingen van de luchtkwaliteit voor een aantal opeenvolgende dagen uit te werken, alsook de luchtkwaliteit van het voorbije jaar te analyseren. Bij de modellering wordt bijzondere aandacht besteed aan elementair koolstof (EC), een indicator voor de aanwezigheid van dieselroet in de lucht. Hiermee gepaard zullen de emissiebronnen voor EC geografisch in kaart gebracht worden. Voor de evaluatie van deze nieuwe luchtkwaliteitsmodellen voert de VMM bijkomende metingen uit in steden en is er een snelwegcampagne. Deze campagnes, die specifieke casestudies zijn, dienen ook als aanvulling op de (bestaande) meetgegevens van het reeds uitgebreide telemetrische netwerk van de VMM.
De stedencampagne werd opgestart in juli 2011. Gedurende een gans jaar gebeuren luchtkwaliteitsmetingen in de steden Gent, Brugge, Antwerpen en Oostende, telkens op 3 verschillende types van locaties: een streetcanyon, een stedelijke achtergrondlocatie en nabij een gewestweg. Overal meet de VMM de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en PM10 fijn stof. Naast de bepaling van de totale hoeveelheid PM10 fijn stof wordt ook gekeken naar de chemische samenstelling ervan, specifiek naar de aanwezige ionen, zware metalen en de hoeveelheid elementair- (EC) en organisch koolstof (OC).
In april 2012 begint een half jaar lopende snelwegcampagne langs de afrit van de E40 in Affligem. Specifiek voor deze campagne meet de VMM de concentraties van fijn stof (PM2.5 en PM10) en zwarte koolstof (BC). Deze laatste is een goede indicator voor de roetuitstoot door verkeer en is nauw verwant met EC. Verder worden ook de concentraties van ammoniak (NH3), stikstofdioxide (NO2) en vluchtige organische componenten (VOC) gemeten. Om de luchtkwaliteitsmodellen grondig te kunnen valideren, meten we de concentraties van de genoemde polluenten op verschillende afstanden tot de snelweg (bepaling van gradiënten). Zo wordt ook een beter beeld verkregen van de mate waarin de verkeersuitstoot aangrenzende zones van snelwegen bereikt.
Het ATMOSYS project wordt financieel ondersteund via het Life+ programma van de Europese Commissie. Meer informatie over het project kan gevonden worden op de website http://www.life-atmosys.be
ATMOSYS - Predict, plan and improve air quality
ATMOSYS is a LIFE+ Environment Policy & Governance project co-financed by the European Commission. The project began on the 1st September 2010 and will be completed at the end of 2013.
 
The core goal of ATMOSYS is to develop a demonstrative generic web based air management system, specifically designed to evaluate and analyse air pollution in Europeanhot spot regions. The system is being established for the European hotspot region of Flanders, north Belgium by VITO (the Belgian scientific research institution) together with the Flemish Environment Agency (VMM).
The established system is based on advanced technology,including 3D atmospheric computer models, results from recent and on-going air pollution measurement campaigns and generic OGC-communication protocols to facilitate a fully automated web-based service.

 
Youtube 12-09-2013

 

Tags: