“Autobouwers moeten vertrouwen in eigen technisch kunnen.”

kade rechteroever

In 2008 zette de auto-industrie Europa zwaar onder druk om de nieuwe CO2-emissienorm van 130 gr/km met 3 jaar uit te stellen. Europa ging door de knieën. De uiterste datum werd 2015 in plaats van 2012. Nu zullen de autobouwers de normen toch veel vroeger halen. Dit blijkt uit een rapport van de Britse consultant AEA Technologies, dat vandaag gepubliceerd wordt. De auto-industrie leidde Europa dus om de tuin. Momenteel discussieert het Europees Parlement over de CO2-emissienormen voor bestelwagens. Het is van groot belang dat Europa zich deze keer niet laat leiden door de auto-industrie en strenge CO2-emissienormen voor bestelwagens oplegt, stellen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Inter Environnement Wallonie samen met de Europese koepel Transport & Environment (T&E).

Iedereen wint

“Iedereen wint bij een vermindering van de CO2-emissie,” vertelt Bruno Van Zeebroeck van Bond Beter Leefmilieu. “De consument zal minder verbruiken en dus geld besparen, de druk op het klimaat neemt af en de auto-industrie verzekert zijn toekomst. Binnen enkele jaren zal niemand nog brandstof verslindende wagens willen kopen. Zullen we de Europese auto-industrie dan van het falliet moeten redden, net zoals Amerika zijn auto-industrie financieel heeft moeten bijspringen omdat ze hun “niet zo zuinige” wagens niet meer verkocht kregen?”

“Drie jaar geleden stelde de auto-industrie dat het onmogelijk was om tijdig de CO2-normen te halen. Autobouwers zouden meer moeten vertrouwen in hun eigen technische kunnen, want vandaag halen enkele constructeurs de normen al bijna. Toyota bijvoorbeeld zat in 2009 al dicht bij zijn objectief voor 2015. De anderen zijn goed op weg om de nodige besparingen jaren voor de de deadline te realiseren. Dezelfde industrie stelt dat het onmogelijk is normen voor bestelwagens te halen. Het is tijd dat beleidsmakers de geloofwaardigheid van deze stelling in vraag stellen. Zonder strenge uitstootnormen investeert de auto-industrie in de eerste plaats in motoren met een groot vermogen.” De realiteit illustreert dit. Bestelwagens met de technologie van vandaag en het motorvermogen van 1997 zouden vandaag 16% minder verbruiken en 10% goedkoper zijn (TNO, 2009).  

Technologie belangrijkste factor

Autobouwers zagen een recordafname van de CO2-uitstoot van hun nieuw verkochte wagens met gemiddeld 5.1%. Vele analisten veronderstelden dat de financiële crisis en de overheidssubsidies in de vorm van schrootpremies hiervoor de grootste reden vormden. Hierdoor zouden de consumenten voor kleinere en zuinigere wagens kiezen. 

Joeri Thijs van Greenpeace stelt:  “Het onderzoek van Transport & Environment toont duidelijk dat de verlaging in het brandstofverbruik niet zomaar te wijten is aan een overstap naar kleinere wagens. Neen, autobouwers rusten hun wagens uit met brandstof besparende technieken. De trend naar lagere CO2-emissies is dus structureel en zal ook doorgaan eens de economie er opnieuw bovenop is. CO2-regelgeving werkt overduidelijk.”  

De cijfers tonen dat Toyota de grootste vooruitgang maakte in de vermindering van CO2-emissies bij zijn nieuw verkochte wagens, -10% in 2009. Toyota is ook het dichtst bij zijn doel voor 2015. BMW, de bouwer die de grootste vooruitgang maakte in 2007 en 2008 haalde nog slechts een 2% reductie. Vermoedelijk is zijn “efficient dynamics programme” uitgewerkt. 

Volkswagen Group, de grootste Europese autobouwer, ontgoochelde vorig jaar opnieuw. De ontgoocheling was er zowel wat betreft de gemiddelde van de uitstoot van zijn nieuwe wagens (12 de op 14) als wat betreft de vooruitgang tegenover vorig jaar (10 de op 14). Nochtans beschikt Volkswagen over een aantal modellen met een lage CO2-uitstoot.  Volgens het rapport is het aandeel van de zuinige wagens in de Volkswagenverkoop zeer bescheiden. De emissies van gemiddelde verkochte Volkswagen liggen 8% hoger dan deze van de gemiddelde BMW. Toch zijn de Volkswagens 8% lichter en 27% minder krachtig.

Het volledige rapport in het Engels vind je op de T&E website  .

Het rapport is gratis beschikbaar voor media, overheden en NGO’s (behalve verenigingen van de industrie) en academici. De prijs voor commerciële gebruikers bedraagt 250 EUR per lezer

Bond Beter Leefmilieu 04-11-2010
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/654

Tags: