Bam-tracé - Veertig procent meer verkeer op Bisschoppenhoflaan

kade rechteroever

Manu Claeys: "Bewoners komen bedrogen uit"

Wordt de Bisschoppenhoflaan de pineut van het BAM-tracé? Volgens het MER-rapport voor de Oosterweelverbinding stijgt het verkeer op die as tijdens de spitsuren met 40 procent, als het scenario van de 'Hollandse knoop' wordt toegepast. En dat terwijl de straat nu al elke dag vast zit.

 De achilleshiel van het BAM-tracé is altijd de verkeerswisselaar nabij het Sportpaleis geweest. Lange tijd leek het er op dat die de vorm van een paperclip zou krijgen. Volgens het Valentijsakkoord dat vorige week vrijdag werd afgesloten, wordt het nu een 'Hollandse knoop'. Dat is een relatief eenvoudig, verder zuidwaarts gelegen op- en afrittencomplex dat aansluit op een nieuwe lokale weg die de Singel verbindt met de Schijnpoortweg. Twee relatief ver van elkaar gelegen kruispunten, een op de Singel en een op de Schijnpoortweg, verdelen het verkeer in twee stromen.

"Deze variant zorgt voor een aanzienlijke toename van het verkeer op de Schijnpoortweg en de Bisschoppenhoflaan (tijdens de avondspits +40% nabij de R1,afnemend tot +15% verder oostwaarts op de Bisschoppenhoflaan)", stelt het planmilieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding letterlijk. "Een verkeerstoename met 15 à 40% op de Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan zou een geluidstoename van 0,5 à 1,5 decibel ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing langs deze weg opleveren."

De Bisschoppenhoflaan, die nu al zo goed als dagelijks vastloopt, zal tegen 2020 dus nog een stuk drukker worden als gevolg van het sluipverkeer.

Bedrogen

"Voor ons is dat allerminst een verrassing", zegt Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal. "Zo lang die fuik aan het Sportpaleis in het tracé wordt opgenomen, zal je dit soort problemen tegenkomen.

Wij proberen de mensen daar al sinds 2005 attent op te maken. Ze zijn de verkeersproblemen beu en willen nu snel een oplossing, dat is niet meer dan begrijpelijk. Als ze dan ook nog eens te horen krijgen dat er een sleuf komt in plaats van een viaduct, dan lijkt het alsof er een mooie mix tussen leefbaarheid en mobiliteit wordt gecreëerd en gaan ze overstag. Maar in werkelijkheid komen ze bedrogen uit. " Districtsschepen van mobiliteit Tjerk Sekeris (N-VA) zegt zich ervan bewust te zijn dat de 'Hollandse knoop' een negatief effect zal hebben op de verkeersafwikkeling rond de Bisschoppenhoflaan.

Tijdelijk effect

"Maar anderzijds stijgt de mobiliteit wel voor de inwoners van Deurne die richting noorden willen rijden. Zij zullen rechtstreeks via het complex aan het Sportpaleis de snelweg kunnen oprijden.

Bovendien zal dit negatieve effect maar van tijdelijke aard zijn. Want ook de geplande bouw van de A102 en de R11Bis moet in rekening worden gebracht. Om een voorbeeld te geven: veel automobilisten nemen nu de afrit Borgerhout op de Ring en rijden dan via Deurne naar Wijnegem Shopping Center. Eens de A102 er ligt, zullen die mensen voor dat nieuwe traject kiezen en niet meer door Deurne rijden. Als we die factoren in rekening brengen, dan ziet het er goed uit voor de mobiliteit in Deurne. Wat de Bisschoppenhoflaan betreft: daar willen we opnieuw een stadsboulevard van maken.

Er wordt onder meer aan gedacht om er een tramlijn te leggen, met verbindingen met 'Park & Rides'.

Op dit moment is dat nog niet concreet, maar het overleg tussen alle betrokken gemeenten loopt."

DENNIS VAN DAMME
Gazet van Antwerpen

Tags: