Barcelona kiest voor voetganger

kade rechteroever

 

 

Geef de stad terug aan de voetganger. Dat is in één zin samengevat het concept van de superblocks dat in Spanje opgang maakt.

Het superblock-concept houdt in dat de stad wordt opgedeeld in blokken van zo’n 400 x 400 meter. Zo’n blok is in principe niet toegankelijk voor auto’s, uitgezonderd hulpdiensten en dergelijke en soms bewoners.

De maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 of 20 km/uur, zodat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen.

De inrichting van de straat wordt daarop aangepast, bijvoorbeeld door trottoirs en rijlopers op gelijke hoogte te brengen. En door speelgelegenheid voor kinderen en meer groenvoorzieningen aan te leggen.

De opmars van het superblock begon in de Spaanse stad Vitoria-Gasteiz. Daar werd de stad in een aantal jaren opgedeeld in 17 superblocks. Het oppervlak bestemd voor voetgangers nam toe van 45% tot 74%, het geluidniveau daalde van 66,5 dBa naar 61 dBa en CO2, NOx en fijnstof namen met circa 40 procent af.

Barcelona wil dit voorbeeld volgen. Met een ambitieus mobiliteitsplan waar de superblocks onderdeel van uitmaken wil men het autoverkeer met 20 procent terugdringen.

Met het weren van auto’s uit de superblocks wil men zelfs nog een stap verder gaan, door inwoners alleen in het weekend toegang te verlenen.

Inmiddels zijn al vijf superblocks als proef ingericht en over uitbreiding van het concept over de stad woedt een levendige discussie.

Verkeersnet 18-03-2014
http://www.verkeersnet.nl/11252/barcelona-zet-op-superblocks/

Tags: