BBL en Natuurpunt op bezoek bij Vlaamse formateurs

kade rechteroever

"Investeren in natuur en milieu is investeren in de toekomst”

Deze voormiddag gingen vertegenwoordigers van Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu langs bij Geert Bourgeois en Kris Peeters, de formateurs van de nieuwe Vlaamse Regering. Ze vroegen er onder andere voor meer natuur, ook op wandelafstand, maatregelen om het autoverkeer terug te dringen en een grootschalig energierenovatieprogramma voor gebouwen. 

De Vlaamse regering heeft vijf jaar om een robuust milieu- en natuurbeleid vorm te geven. De maatschappelijke effecten ervan zijn groot. De budgettaire weerslag beperkt. En de hefboomeffecten op de economie zijn aanzienlijk. Met die boodschap trokken Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vandaag naar de formateurs Geert Bourgeois en Kris Peeters.

De volgende Vlaamse regering staat voor grote maatschappelijke noden en uitdagingen, die ze moet trachten te realiseren binnen een moeilijke budgettaire en economische context. Net vanuit deze bekommernissen deden Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt tal van voorstellen die niet noodzakelijk wegen op de budgettaire situatie van Vlaanderen en die tegelijkertijd een aanzienlijk hefboomeffect teweeg brengen voor onze economie.  

Het Vlaams beleid kan bouwers en verbouwers stimuleren via een grootschalig energierenovatieprogramma voor de gebouwensector. Dit kan tot 80% minder energieverbruik in onze gebouwen opleveren tegen 2050. “Dat levert niet alleen winsten op gebied van klimaat, maar zorgt ook voor bijkomende tewerkstelling, hogere competitiviteit en koopkracht en een grotere energie-onafhankelijkheid”, zegt Lieze Cloots van BBL. 

Het invoeren van een slimme kilometerheffing voor personenwagens is een maatregel die niet weegt op de Vlaamse begroting. De heffing is bovendien noodzakelijk om fijn stof en CO2 in Vlaanderen terug te dringen. “De regering moet de komende 5 jaar aangrijpen om de juiste modaliteiten voor deze heffing te kiezen en politieke moed te tonen om de Vlaamse luchtkwaliteit opnieuw op peil te krijgen”, aldus Danny Jacobs van BBL. 

Ook een snelheidsverlaging op de Vlaamse wegen levert veel effect op vlak van luchtkwaliteit en is in periodes van budgettaire krapte een voor de hand liggende maatregel, aangezien hij amper iets kost. De noodzakelijke dynamische verkeersborden voor de handhaving van dit systeem zijn op veel plaatsen al in voege. 

Beide organisaties vroegen expliciet om meer te investeren in natuur. De maatschappelijke behoefte aan natuur in de eigen buurt is in onze erg dichtbevolkte regio groter dan ooit. “Meer natuur is cruciaal voor onze gezondheid en erin investeren vormt de beste bescherming tegen overstromingen door klimaatsverandering. Nabije natuur zwengelt ook de economie aan via horeca en toerisme. Investeren in meer natuur betaalt zich dus in veelvoud terug”, zegt Chris Steenwegen van Natuurpunt.

BBL en Natuurpunt denken met deze voorstellen een reële inbreng te hebben gedaan bij de regeringsonderhandelaars, die bij de opmaak van hun regeerakkoord creativiteit en innovatie hoog in het vaandel zullen moeten voeren.

 

Nota voor de delegatieleiders 
 
 
BBL en Natuurpunt overhandigden de delegatieleiders een nota met de belangrijkste speerpunten voor onze sector.

In de nota vragen we een robuust milieubeleid met vele baten en toegevoegde waarde, dit betekent onder meer:
• Ruimte: voer het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit
• Biodiversiteit: voer de instandhoudingsdoelstellingen uit zoals afgesproken en te zorgen voor meer natuur op wandelafstand, voor iedereen
• Landbouw: vergroen het landbouwbeleid
• Waterkwaliteit: voldoe aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water en zorg voor een  meer doelgericht en efficiënter waterbeleid
Mobiliteit en luchtkwaliteit: voer een slimme kilometerheffing in en een verlaag de maximumsnelheid, overkap de Ring van Antwerpen en breek de fly-over in Gent af
• Klimaat: besteed de inkomsten van emissiehandel efficiënt voor klimaatmaatregelen, zorg voor een grootschalig energierenovatieprogramma, voer een slimme kilometerheffing in
• Energie: ga voor een breed gedragen nationaal energiebeleid
• Materialen: zorg voor een omslag naar Kringloopdenken

Daarnaast vroeg onze delegatie ook naar een goede samenwerking met onze sector: ga voor cocreatie en cobestuur, responsabiliseer de natuur- en milieuverenigingen en creëer eigenaarschap, voer een open dialoog en voorzie een stabiel financieringskader voor natuur- en milieuverenigingen.
 
Lees hier de volledige nota

Bond Beter leefmilieu 13-06-2014
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/872

Tags: