BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KL. 1

kade rechteroever

Betreft: Milieuvergunningsaanvraag van de POORT VAN BEVEREN te Melsele (Beveren)
 (toepassing Vlaams Reglement op de Milieuvergunning – Vlarem)
 46003/29239/1/E/1/B - M 11/068

 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KL. 1

 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt aan het publiek bekend, het Ministrieel Besluit dd.  1 maart 2012 over de milieuvergunningsaanvraag van

POORT VAN BEVEREN
 Antoon van Osslaan 1 2 , 1120 Brussel

- De ontvankelijk bevonden beroepen van :
- A.B.L.L.O., Staionsstr 126 te 9170 Sint-Gillis-Waas
- Straatego V.Z.W., Ballaarstraat 6, 2018 Antwerpen
worden gedeeltelijk gegrond verklaard.

Het bestreden besluit wordt gewijzigd als volgt :
Aan artikel 3, §3, van het bestreden besluit worden de volgende bijzondere voorwaarden toegevoegd :
“29. De ventilatoren en de koelgroepen zijn van het type ‘geluidsarm’;
30. een alternatief moet worden voorzien voor het omroepsysteem buiten waarbij het begin en het einde van een wandeling wordt aangekondigd door een ander signaal zoals bijvoorbeeld een visueel signaal of een ander geluidssysteem (meer verspreid en op lager volume);
31.er worden armaturen gebruikt die geen licht naar boven uitstralen;
32. overeenkomstig het plan-MER ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’ wordt voor de ingebruikname van de gevangenis door de exploitant een bedrijfsvervoerplan opgemaakt.  Dit plan wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de deputatie, de afdeling Milieu-inspectie en het College van Burgemeester en Schepenen”
 Vergunde rubrieknummers: 3.2.2.a, 3.4.2, 12.1.2.b, 12.2.1, 12.3.1, 15.1.1, 16.3.1.2, 16.3.2.2.b, 17.3.2.1, 17.3.3.2.b, 17.3.4.1.b, 17.3.5.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.8.1, 17.4, 19.3.1.b, 29.5.2.1.b, 31.1.2.b, 32.2.1, 33.4, 43.1.2.b, 46.2.b
       

- Ligging: Schaarbeekstraat(MEL) zn , 9120 Melsele (Beveren), kadastraal bekend als BEVEREN  9 AFD/MELSELE/, sectie D, nr(s) 1164B, 1164C, 1208B, 1209B, 1324A, 1324B, 1325A, 1326, 1327, 1328C, 1329C, 1332B, 1333, 1334, 1335, 1342, 134202, 134252, 1343, 1344A, 1345, 1346, 1347B, 1347C, 1349A, 1354A
 

ter inzage ligt op de dienst milieubescherming, Gravendreef 5A te 9120 Beveren van 15 maart 2012 tot en met 13 april 2012

Beroep tegen deze beslissing kan worden ingediend bij de RAAD VAN STATE uiterlijk tot  13 mei 2012.

Briefwisseling te reichten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 2 in 9120 Beveren
Gelieve in uw antwoord het kenmerk te vermelden

Namens het Schepencollege

de secretaris  de burgemeester

Jan Noppe Marc Van de Vijver

 

Tags: