Belangenbehartiging en koehandel VOKA

kade rechteroever

Een week na de regeringsbeslissing over de Oosterweelverbinding stuurde VOKA-Antwerpen een interessante kijk op de besluitvorming de wereld in. Voor wie nog naïef naar dit dossier kijkt: bretellen aanspannen, want uw broek zakt er van af.
 
We leren dat VOKA ‘achter de schermen met stille diplomatie’ ervoor gezorgd heeft dat ‘de noodzakelijke commerciële ontwikkeling van de luchthaven van Antwerpen’ gerealiseerd kan worden door politieke koppeling van dat dossier aan het Oosterweeldossier. De ondertunneling van de Krijgsbaan ter hoogte van de luchthaven kan nu verkocht worden aan het publiek als deel van een langere ondertunneling van de R11. Van die langere ondertunneling moeten nog de eerste technische plannen, de eerste kostprijsbecijfering en de eerste verkeersmodellering worden gemaakt. Maar hee: de luchthaven is gered.
 
Verder wijst VOKA erop dat het ‘wringen’ zal zijn voor de overheid om heel dit ‘gebeuren’ binnen de juiste budgettaire contouren te houden. Lees: het bouwen van de vier tunnels op het BAM-tracéwordt een financieel debacle eerste klas. Maar de luchthaven is gered.
 
Ere wie ere toekomt: als een van de weinigen durft VOKA ook hardop te zeggen dat ‘vele extensies van tramverbindingen’ mogelijk ‘voor onbepaalde tijd in de ijskast’ worden gezet. Onduidelijk blijft of VOKA dit een goede zaak vindt of niet. Stille diplomatie wordt wat dit betreft niet in het vooruitzicht gesteld.

 

Belangenbehartiging dankzij úw lidmaatschap

Geacht lid van de Kamer,

Belangenbehartiging is vandaag, meer dan ooit een van de belangrijkste pijlers van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. De afgelopen week zagen we het mobiliteitsplan voor Antwerpen, hopelijk finaal, landen. Als behartiger van de bedrijfsbelangen is de Kamer voor dit dossier op de barricade gegaan. We hebben onder meer campagne gevoerd in het kader van het referendum, maar ook hebben wij achter de schermen met stille diplomatie gewerkt om dit zo vitale dossier voor de Antwerpse regio mee richting te geven. De tunneloplossing zorgt ervoor dat we eindelijk de Antwerpse ring kunnen ronden. Ook de ondertunneling van de R11, de Krijgsbaan, vormt een heel belangrijke beslissing voor het verkeer naar het zuiden. Dankzij deze laatste beslissing hebben we er ook voor kunnen zorgen dat de noodzakelijk commerciële ontwikkeling van de luchthaven van Antwerpen eindelijk gerealiseerd kan worden.

Beste leden, dit alles kunnen we alleen doen dankzij úw lidmaatschap. Dankzij u als lid kunnen wij spreken namens een belangrijke groep van 3.000 bedrijfsleiders. Ik dank u dan ook voor het vertrouwen en u kan ervan opaan dat wij als Kamer samen met ons management de verdere opvolging van deze dossiers ter harte zullen nemen.

Wat betreft de bijkomende last van 353 miljoen euro die Antwerpen op zich neemt, ook hier zullen we erover waken dat dit niet zal leiden tot bijkomende lasten voor de bedrijven. Ik wil u er trouwens op attent maken dat de met bravoure aangekondigde groene Singel wellicht zal sneuvelen omwille van de nieuwe budgettaire grenzen. Ook een groot deel van de projecten met betrekking tot het openbaar vervoer, vele extensies van tramverbindingen, worden verlaat in de planning of mogelijk voor onbepaalde tijd in de ijskast gezet. Want inderdaad, het zal wringen zijn voor de bevoegde overheid om heel dit gebeuren binnen de juiste budgettaire contouren te houden.

Met vriendelijke groeten

Bernard Van Milders

voorzitter

http://vokaantwerpen.fb.voka.addemar.com/c672/e2159029/h13c29/t0/s0/index.html

 

Tags: