'Belgische infrastructuur rendeert ondermaats'

kade rechteroever

Belgische gebouwen en infrastructuur leveren helft minder op dan in buurlanden

Lange files door ondoordachte ruimtelijke ordening

 

Geen enkel land offert zoveel ruimte op aan gebouwen en infrastructuur zoals wegen. En toch levert ons dat economisch niet meer op dan in andere landen, integendeel.


Dat blijkt uit een studie van de adviesgroep Arcadis. Door decennia ruimtelijk wanbeleid is vandaag 36 procent van alle ruimte in België al ingenomen. In de meeste landen van de EU is dat maar 10 à 15 procent. De lintbebouwing, de ondoordachte verkavelingen en dito industrieparken, het naar internationale normen letterlijk op grote voet wonen van de Belg, overal chaotisch neergepote baanwinkels, supermarkten en kmo’s, … zijn er allemaal niet vreemd aan.
 
Men zou dan ietwat naïef kunnen verhopen dat al het opofferen van die ruimte, zeker aan gebouwen en infrastructuur, ons economisch meer zouden opleveren dan in het buitenland. Niets blijkt minder waar. De bijdrage van onze gebouwen aan onze economie is verrassend zwaar ondermaats, concludeert Arcadis uit een internationale vergelijking.

 

Hoe wordt de opbrengst berekend?
 
De Global Built Asset Performance Index van Arcadis becijfert de bijdrage van gebouwen en infrastructuur aan de economie. De directe en indirecte inkomsten van de ‘gebouwde omgeving’ – onder andere woningen, scholen, wegen, luchthavens, elektriciteitscentrales, spoorwegen, havens – worden berekend door de inkomsten van lonen, immateriële activa (bijvoorbeeld kapitaal), en natuurlijke grondstoffen van het bruto binnenlands product af te trekken.

 

België haalt in 2016 zo’n 71 miljard euro aan opbrengsten uit gebouwen en infrastructuur. Dit komt neer op 28 procent van het totale bruto binnenlands product (bbp). Dat zijn alle goederen en diensten die we in een jaar tijd allemaal samen produceren. België komt met dat percentage in de buurt van andere ‘rijpe’ westerse economieën als Duitsland (26%), Nederland (28%) en de VS (30%).


 
Zwak rendement
 
Toch valt het rendement van die bebouwde omgeving voor de mens in België zwaar tegen in vergelijking met onze buurlanden. Gerekend per inwoner haalt ons land in 2016 maar 6.603 euro per inwoner uit haar bebouwde omgeving. België komt daarmee pas uit op de 27ste plaats (op 36 landen) na China en voor Chili.
 
Landen met een vergelijkbare economische schaal en context, zoals Nederland (9de), Zwitserland (13de) en Denemarken (15de) laten ons land ver achter zich. België is zelfs het slechtst presterende land van de eurozone.
 
Nederland haalt met 12.787 euro twee keer zo veel economische return uit zijn gebouwde activa als België. Ook Duitsland (11.785 euro) en Frankrijk (11.577 euro) zijn bijna dubbel zo productief.


 
Mobiliteit
 
Luc Hellemans, managing director bij Arcadis voor België, Frankrijk, Italië en Spanje, is niet verrast.

Door de versnippering van onze ruimtelijke ordening wonen we in België heel gespreid. Dit zorgt voor woon-werkverkeer en de files die daarmee gepaard gaan, wat nefast is voor de productiviteit van onze economie en de levensduur van onze infrastructuur. 
  Luc Hellemans Algemeen directeur Arcadis België, Frankrijk, Italië en Spanje


‘De slechte configuratie van ons land veroorzaakt enorme mobiliteitsproblemen. Door de versnippering van onze ruimtelijke ordening wonen we in België heel gespreid. Dat leidt tot woon-werkverkeer en de files die daarmee gepaard gaan, wat nefast is voor de productiviteit van onze economie, en de levensduur van onze infrastructuur. Tegelijkertijd zijn onze openbaarvervoersnetten niet op elkaar afgestemd, waardoor er in dit segment een onderbenutting van de infrastructuur is. Er is dringend nood aan een totaalaanpak, om een balans te vinden tussen mobiliteit en een rationeel gebruik van onze infrastructuur’.
 
Het industrieel patrimonium telt heel wat onbenutte en verwaarloosde ruimtes en terreinen, met name in de steden. De oorzaken variëren van ongunstige economische omstandigheden, problemen met vergunningen en de beperkte mogelijkheid tot uitbreiden.
 
De Vlaamse Bouwmeester pleit daarom al langer voor een betonstop, niet in 2050 of 2040 maar veel vroeger. ‘Idealiter nu.' De situatie is België of Vlaanderen is niet die van onze buurlanden. ‘Aan een obesitaspatiënt zegt men toch ook niet dat hij goed bezig is als hij belooft dat hij de komende jaren minder zal verdikken.'

 

Patrick Luysterman
De Tijd 28-11-2016
http://www.tijd.be/ondernemen/bouw/Belgische_infrastructuur_rendeert_ondermaats.9835917-3101.art

Tags: