"Beslissing valt ten vroegste in 2015"

kade rechteroever

 Oosterweelverbinding

Oppositiepartijen en actiegroepen voeren druk op regering op In het Vlaams Parlement dringt de oppositie steeds meer aan op snelle actie rond de Oosterweelverbinding. Maar bij de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal klinkt een ander geluid: "Een definitieve beslissing kan pas vallen na het onderzoek naar de A102 en de Oosterweelverbinding

Oppositiepartijen en actiegroepen voeren druk op regering op

In het Vlaams Parlement dringt de oppositie steeds meer aan op snelle actie rond de Oosterweelverbinding.  Maar bij de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal klinkt een ander geluid: "Een definitieve beslissing kan pas vallen na het onderzoek naar de A102 en de R11bis."

In het Vlaams Parlement hield minister-president Kris Peeters gisteren voet bij stuk: na overleg met Europees commissaris Michel Barnier wil hij het bouwconsortium Noriant aan boord houden en vervolgens, zodra begin 2014 het MERrapport over Oosterweel klaar is, nog voor de verkiezingen een beslissing nemen.  In Ondernemers, het maandblad van Voka, blijft minister Philippe Muyters (N-VA) bij de oplossing die sinds 2010 de voorkeur van de regering wegdraagt: "We hebben duidelijke keuzes gemaakt voor een derde Scheldekruising met tunnels op het BAM-tracé."

De oppositiepartijen in het Vlaams Parlement gaven woensdagnamiddag flink gas. "U voert een verrottingsstrategie", beet Filip Dewinter (VB) minister-president Kris Peeters toe. En Ivan Sabbe (LDD) zei over het mysterieuze contract met Noriant: "In die kringen hoor ik dat de aannemers nog meer gaan verdienen aan schadeclaims als de Oosterweel er niét komt dan als ze er wél komt. Dit dossier stinkt."

"Het horrorscenario"

Volgens de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal kan er voor de verkiezingen hoogstens een voorlopige beslissing worden verwacht.

"Het MER over Oosterweel is onlosmakelijk verbonden met dat van de verbindingswegen A102/R11bis tussen Ekeren en Wilrijk, die de Ring moeten ontlasten", zeggen zij.

"Maar dat rapport zal pas in 2015 klaar zijn. De Vlaamse regering doet dus aan desinformatie wanneer ze zegt nog voor de verkiezingen een definitieve keuze te zullen maken."

"Als de regering volgend jaar voor de Oosterweelverbinding kiest en een jaar later blijkt dat de A102/ R11bis om welke reden dan ook niet haalbaar of wenselijk is, dan doemt het ultieme horrorscenario opnieuw op", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal.

"Want in dat geval moet de Ring worden verbreed tot 18 rijstroken in Deurne, 17 in Borgerhout, 16 in Berchem en 14 aan het Rivierenhof.

En dat allemaal bovengronds, met grote verkeerswisselaars in Borgerhout en Berchem. Dan krijgt Antwerpen de nachtmerrie waar wij al jaren voor waarschuwen."

Politieke druk

Om die reden vinden de actiegroepen het geen goede zaak dat de politieke druk op de regering zo groot is geworden. "Die druk kan leiden tot een beslissing die achteraf fout blijkt te zijn", zeggen ze.

"Het is beter om de procedures goed en grondig uit te voeren. Momenteel wordt de laatste fase in het MER over Oosterweel en de alternatieven ingezet. Voor het eerst worden nu ook de effecten van tol- en trajectheffing, verkeerssignalisatie en vrachtverbod op een deel van de Ring onderzocht. Volgens ons zal de Oosterweel deze cruciale fase in het onderzoek niet overleven, want de zone bij het Sportpaleis blijft dé ongeneeslijke achilleshiel."

LEX MOOLENAAR ■

 

Bron : Gazet van Antwerpen, 3 Okt. 2013, Pagina 22

Tags: