Bestuur wil vervuilende auto's uit stad

kade rechteroever

Door vervuilende wagens te weren uit de stadskern via een lage uitstootzone, wordt de levensverwachting van de Antwerpenaar met een maand verlengd. De concentratie ultrafijnstof neemt tot 30 procent af. Het nieuwe bestuur wil zo'n zone invoeren.

In het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen staat duidelijk het engagement om stapsgewijs een lage uitstootzone in te voeren in Antwerpen. Uittredend Antwerps milieuschepen Guy Lauwers (sp.a) had hierover al een onderzoek besteld bij Transport & Mobility Leuven. Dit onderzoeksbureau onderzocht de impact van een lage uitstootzone in het gebied tussen de Ring en de Schelde in Antwerpen.

"We merken het grootste positieve effect bij de allerkleinste roetdeeltjes uit diesel", zegt Isaak Yperman, onderzoeker bij Transport & Mobility Leuven. "Hier zien we door de invoering van een lage uitstootzone een reductie van de concentratie tot 30 procent. Het heeft dus daadwerkelijk een impact op de luchtkwaliteit. Dit zou neerkomen op een verlenging van de levensduur van de Antwerpenaar met een maand."

nvdr: Lees het eindrapport uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven in Lage-emissiezones Antwerpen  

Sacha Van Wiele
Gazet van Antwerpen 13-12-2012
http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/bestuur-wil-vervuilende-auto-s-uit-stad.aspx?hkey=b7c6bbd9a3138c3d128b1ff795fff4d9

 

 

Stad bant vervuilende voertuigen


 

Zwaar vervuilende voertuigen zijn straks niet meer welkom in 't Stad. Het kersverse Antwerpse bestuur zal ze via bewakingscamera's uit de binnenstad weren.

De maatregel over vervuilende auto's is een van de opvallendste passages uit het bestuursakkoord dat de N-VA, CD&V en Open VLD in Antwerpen afsloten.

Bart De Wever en co willen de meest vervuilende voertuigen uit de binnenstad weren en zo de luchtkwaliteit voor de Sinjoren verbeteren. Studies wijzen uit dat dat op termijn het leven met 25 dagen kan verlengen.

Hoe alles in zijn werk zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens toekomstig schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zullen daarvoor bewakingscamera's worden ingezet die nummerplaten herkennen.

Zo kan worden nagegaan over welke voertuigen het gaat en hoe vervuilend die zijn. De grootste vervuilers komen de stad niet in. Wie het toch waagt, riskeert een boete.

‘We zullen eerst een reglementair kader uitwerken en het dan stap voor stap invoeren. Eerst zijn de vrachtwagens aan de beurt, pas later eventueel personenwagens', zegt Kennis.

Of er een uitzondering komt voor bussen van De Lijn is nog niet zeker.

Wel zeker is dat de regel zal gelden voor de hele negentiende-eeuwse gordel in de Scheldestad. Dat is alles wat binnen de Antwerpse ring ligt.

De camera's, die volgens Kennis ook zullen worden gebruikt om de veiligheid in de stad te garanderen, komen er op de invalswegen naar 't Stad.

Antwerpen is zo nog maar eens trendsetter in ons land. Experten zijn echter niet overtuigd. Johan De Mol van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (UGent) is zeer sceptisch over de concrete uitwerking van het project. Het basisprincipe– de levenskwaliteit in de stad verbeteren – is zeer lovenswaardig, maar de uitwerking is een ander paar mouwen, klinkt het.

In steden zoals Londen of Stockholm bestaat het systeem ook, maar daar wordt het verkeer drastisch beperkt en wordt massaal geïnvesteerd in openbaar vervoer. ‘Dat zie ik in Antwerpen niet gebeuren'.

De maatregel heeft volgens de expert ook alleen maar zin indien alle grote vervuilers – vrachtwagens, bussen en bestelwagens – worden gebannen. En de aanpak via nummerplaten stuit op juridische bezwaren en levert vaak foute informatie op. ‘We zijn dus nog ver van huis', besluit De Mol.

Ook Danny Smagghe van automobilistenvereniging Touring heeft zijn vragen bij de praktische haalbaarheid van het systeem. ‘We zijn niet a priori tegen, maar het moet wel efficiënt gebeuren'.

Touring ziet liever het Duitse systeem ingevoerd. Daar krijgen voertuigen van de technische inspectie een vignet dat aangeeft of je al dan niet de stad binnen mag.

fem
De Standaard 13-12-2012
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121212_00400622

Tags: