Betaalbare benzine als turbo tegen een onbetaalbare gezondheidszorg?

kade rechteroever

BRUSSEL 26/09 - Onterecht werd het pleidooi van Prof. Lieven Annemans voor een ‘vettaks’ door pers en politici lauw onthaald. Een takslift op ongezonde producten (vet-suiker-diesel) is dan wel intellectueel verdedigbaar, een taksdrop op gezondere alternatieven biedt betere perspectieven om onze gezondheidsonkosten beheersbaar te houden. Hij pleit in ‘De prijs van uw gezondheid’ terecht voor meer preventie: ‘België spendeert nauwelijks 2% van zijn gezondheidsbudget in het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Dr. Depamelaere

Canada zet zelfs 7% en vele landen 4%. Waar wij vandaag al 8% van onze inkomsten (bbp) aan gezondheid spenderen, dreigt dit tegen 2050 tot 30% op te lopen. Vanuit gezondheidszorg alleen, valt deze opmars niet te stuiten. Ook de ministers mobiliteit, arbeid, onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu dienen een gezond beleid te voeren. Idealiter zou de coördinerende eerste minister, de minister van gezondheid moeten zijn'. Was huidige premier, de eerste minister van gezondheid ?

Ondoordacht

De autofiscaliteit waarmee Di Rupo onze bedrijfsleiders bedacht, is vanuit economisch en proactief preventief gezondheidsperspectief uiterst ondoordacht. In de meest luchtvervuilde regio van West-Europa, bovendien uiterst dichtbevolkt en vooral door zijn oudere bevolkingssamenstelling uiterst vatbaar voor luchtvervuiling en de hiermee verbonden gezondheidsonkosten*, fiscaal nog meer dwingen tot dieselrijden, getuigt van eerder weinig (pro)visie. (*Environmental Outlook 2050 p.276) 

De ‘pestbelastingen' en ‘onrealistisch dure benzine', lijken door het induceren van excessieve en vermijdbare gezondheidsuitgaven, meer op een stress-test voor onze sociale zekerheid, dan wel een doordachte bron van inkomsten. Fiscaal wordt de aankoop van ‘in se goedkopere' benzinewagens en het rijden met ‘in se goedkopere benzine' (per gereden km 50% hogere accijnzen als diesel) totaal ontraden. Zelfs voorheen benzine-rijdende bedrijfsleiders werden met plotse jaarlijks recurrente ‘pestbelastingen' bedacht, waardoor hun relatief propere benzinewagen voor vuile diesel diende te worden ingeruild.

In 2012 dwong Di Rupo aldus 97,5% bedrijfsleiders tot aankoop van een ‘federaal fiscaal gedwongen' diesel...  Nu het Nederlands onderzoeksbureau TNO aantoont dat dieselwagens tot zes maal meer vervuilen dan wat gedacht én toegelaten wordt, zou de nieuwe regering niet verder blind mogen blijven voor de enorme gezondheidsschade hiermee verbonden.

Dieselziek

Vlaanderen alleen al hoest jaarlijks 5,22 miljard euro op aan het behandelen van ‘diesel-ziektes'. Inbegrepen Brussel en Wallonië, betekent dit uitgaand van deze berekening door Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) voor Vlaanderen, dat inbegrepen Brussel en Wallonië, België vermoedelijk jaarlijks zowat 10 miljard euro verliest, door het niet saneren van haar vuile lucht.

De VMM becijferde ook dat dieselrook zowat 15x meer gezondheidsschade meebrengt dan passief roken. Ondermijnt een verslaving aan ‘goedkope roltabak' (35% gebruikers in 2013 i.p.v. 25% vorige 5 jaar) onze gezondheid én economie jaarlijks al met 3,3 miljard euro (prof. Annemans), een ‘fiscaal geïnduceerde verslaving' aan ‘goedkope diesel' valt uiterst efficiënt te bestrijden. Een taksdrop op benzine zou onze steden in een recordtempo gezonder kunnen maken.

Prof. Hausberger bewijst dat een verbod op de verkoop van nieuwe dieselwagens de luchtkwaliteit van een regio op 3 jaar tijd spectaculair vooruit kan helpen (zie figuur 6). Het beleid van Di Rupo stond haaks op deze proactieve bevindingen. Met het Belgische systeem van bedrijfswagens kan deze wissel alsnog uiterst snel worden uitgevoerd. Voor meer benzineverkoop dient enkel een einde gesteld aan de ‘pestbelasting', ‘fiscaal dure' benzine en een totaal achterhaalde CO2-gestuurde aftrek, die nogmaals dieselverkoop aanzwengelt.

Op figuur 6 illustreert prof Hausberger dat indien vanaf 2009 enkel benzinewagens (Eng: ‘petrol’) zouden worden verkocht, de luchtvervuiling (tegen 2012) wel degelijk spectaculair verbetert versus niet ingrijpen (zie figuur links). DUS HOOG TIJD VOOR EEN TAKSDROP OP BENZINE(WAGENS) & ALTERNATIEVEN.

Ondermaats

Verstikkende dieseldamp (bronchoconstrictie, vasoconstrictie en alveolair oedeem) optimaliseert evenmin als de competitiviteit van een wielerploeg, de economische competitiviteit van een natie. Los van zijn uitvoerig gedocumenteerde trombogeniciteit en recentelijk bevestigde carcinogeniciteit, vormt vervuilde lucht bovenop bloeddruk en cholesterol voor een extra cardiovasculaire risicofactor. Vooral ouderen ondergaan naast kinderen en sporters de ergste gevolgen.

Evenmin als een emissiebeleid, mankeert ons land ook een pensioenbeleid die naam waardig. Onze pensioenen zouden met 20% moeten stijgen, om onze ondermaatse vervangingsverhouding van 39% tot het Europees gemiddelde van 46% op te trekken. Niet zozeer onze ondermaatse pensioenen, maar vooral onze overmaatse medische onkosten dienen te worden gematigd.  Pensioenlasten en gezondheidsuitgaven staan in voor 70% van onze vergrijzingskost, elk voor ongeveer de helft. De vergrijzingskost verder drukken, kan aldus de auteurs Scholliers & Vuchelen uit ‘Uw pensioen in gevaar? Vecht terug!' (p.61) enkel door het rigoureus inperken van de gezondheidskost: selectief toepassen van dure behandelingen, de zieke gepensioneerde zelf voor een groter deel van de gezondheidskost doen opdraaien (waarbij de ondermaatse koopkracht van onze gepensioneerden nogmaals achteruit boert) en zelfs euthanasie. Deze weinig bemoedigende toekomstperspectieven, dwingen vandaag des te meer tot ernstiger structurele aanpak pollutie- en pensioenproblematiek. Willen onze vakbonden oprecht ijveren voor de sociale verworvenheid van onze sociale zekerheid, dan valt het vandaag kiezen voor drastische maatregelen te verkiezen boven morgen euthanasie.

Gezondheidswinst

Meer dieselroet genereert ook meer astma bij kinderen, meer rokerslong bij ouderen en vooral meer longadenocarcinomen. De sterfte door rokerslong in België behoort, ondanks ons lager dan gemiddeld aantal rokers, tot de allerhoogste van Europa (prof. Joos – ERS Congres 2013). De Wereld Gezondheid Organisatie stelt tenslotte dat het inperken van luchtvervuiling en dieselrook,  naast het aanpakken van tabaksrook, wel eens de meest kostenefficiënte tool in de strijd tegen kanker zou kunnen zijn. Collectieve ‘chemopreventie' biedt niet alleen meer potentieel, maar is vooral veel kostenefficiënter dan peperdure geïndividualiseerde ‘chemotherapie'.  Meer gebruik van minder vervuilende benzine, aardgas en elektrische mobiliteit biedt in het kader van besparingen in de gezondheidszorg wel degelijk uitkomst.

Na het allereerst afschaffen van ondoordacht verziekende ‘pestbelastingen', zou vooral het verminderen van accijnsinkomsten op benzine, de benzinerijders en de ganse maatschappij meer zuurstof kunnen bieden. Benzine dient idealiter per liter 20% goedkoper te worden dan diesel, want zij bevat per liter zowat 20% minder koolstof en dus energie.  Een beperkt benzine-tanktoerisme, substantiële BTW inkomsten door graduele wissel diesel- naar benzinewagenvloot, maar vooral de enorme gezondheidswinst zouden een tijdelijk verlies aan accijnsinkomsten ruimschoots kunnen compenseren.

Gezond aardgas

Op technologisch vlak is er eigenlijk geen enkele reden meer om zo zwaar te blijven inzetten op diesel als basis in de brandstofmix. Het rendement van de moderne benzinemotor in combinatie met een hybride drijflijn vormt een perfect alternatief voor de dieselmotoren van vandaag. Benzine is overigens niet de enige oplossing. Denk maar aan aardgas. Wereldwijd rijden er al meer dan 15 miljoen wagens op aardgas. Met de juiste wetgeving en een duidelijk fiscaal regime is ook daar een succes van te maken. Kijk naar Duitsland dat op een 12 jaar tijd een nationaal dekkend netwerk van tankstations heeft kunnen uitbouwen.

Aardgas biedt overigens niet alleen een oplossing voor het personenvervoer maar is ook de ideale vervanger voor diesel voor de vele duizenden vrachtwagens die over onze wegen donderen of beter gezegd uren in de file staan. Vandaag de dag staat de aardgas technologie op een punt dat het een oplossing kan bieden voor zowat alle voertuigen, van de kleinste personenwagen tot de zware vrachtwagens.

Een gelijkaardig verhaal met elektrische voertuigen. En als het dan echt nul moet zijn waarom geen human Powered Vehicles. Het lijkt misschien gek maar met het vermogen van een gemiddelde persoon is het best mogelijk een voertuig te bouwen dat aan een gemiddelde van 40 km/uur met het comfort van een moderne auto door het hedendaags verkeer beweegt. Mogelijkheden zat, aan de politiek om de juiste keuzes te maken!

Dr. Christophe Depamelaere en Ir. Marc Pecqueur  (Thomas Moore instituut).

 

zie ook ‘Luchtvervuiling in Vlaanderen Who the hell cares ...’

Samenvatting:

‘Preventie van astma steeds meer onderzoeksprioriteit’ Artsenkrant

Fijn stof, de stille massamoordenaar De Morgen

Luchtvervuiling Antwerpen en Vlaanderen: state of the art Document voor 'European Air Quality Experts' door 'Antwerp Health Care Professionals'

Diesel kost Vlaanderen 5 miljard euro per jaar De Standaard

Ruil de files op de weg niet in voor files aan vruchtbaarheids- en gezondheidscentra De Tijd

Fijn stof Het Laatste Nieuws

"Vlaamse regering negeert elk doktersadvies" Het Laatste Nieuws

'Schaf belasting op benzine af' De Tijd

Is de regering verantwoordelijk voor duizenden doden? Mediquality 

"10 Miles lopen doet meer kwaad dan goed aan gezondheid" De Morgen

Mobiliseer het verkeer, maar weer fijn stof en kanker uit de stad Knack

‘Even schadelijk als twintig sigaretten’ Het Nieuwsblad

De strijd tegen fijn stof: dringend opvoeren alstublieft! Vlaamse Liga tegen Kanker

We hebben de meest kankerverwekkende wagenvloot in Europa Artsenkrant

Avoiding death by diesel OECD Insights

Stop met die dieselbraderie De Standaard

Vlaanderen is in hoge zuurstofnood De Specialisten

Vlaanderen stikt in eigen luchtvervuiling Artsenkrant

"Waarop wacht de overheid om fiscaliteit bedrijfswagens aan te passen?" De Morgen

DIESEL ENGINE EXHAUST CARCINOGENIC IARC

Incidentie longkankeren borstkanker IARC

Preventie oproep IARC

Luchtpollutie grootste bron van carcinogenen IARC

Review of evidence on health aspects of air pollution REVIHAAP Project: Blootstelling aan luchtvervuiling vereist actie door overheden op de nationale, regionale en internationale niveaus.

Feinstaub und NOx, Reduktionspotenziale im Straßenverkehr Univ.-Prof. Dr. Stefan Hausberger TU Graz 

Diesel: la dangereuse exception française Documentaire France 2

Milieuvooruitzichten tot 2050: De gevolgen van gebrek aan actie OECD

OESO milieuvooruitzichten tot 2050. De gevolgen van gebrek aan actie Samenvatting OECD

en verder

dieselstikstof fluo.pdf (2,23MB)
NOx afwijking artikelfluo.pdf (0,98MB)
WHO REVIHAAP fluo.pdf (2,67MB)
lungcancer fluo.pdf (1,02MB)

Mediquality 26-09-2014

Tags: