“Betere mobiliteit vertrekt bij burgers”

kade rechteroever

Groen wil met een motie in 43 gemeenten ook burgerbewegingen rond de tafel krijgen bij de gesprekken over een Antwerpse vervoersregio.

 

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) zit vrijdag samen met 42 vertegenwoordigers van gemeentebesturen uit de Antwerpse regio. Samen bekijken ze de oprichting van een vervoersregio. Zo'n samenwerking moet zorgen voor een betere mobiliteit en vlotter verkeer in de hele regio.

Groen steunt het initiatief. “Het verkeer in en rond Antwerpen draait volledig in de soep”, zeggen Wouter Van Besien en Ingrid Pira, Groen-fractieleiders in respectievelijk Antwerpen en Mortsel. “Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Niemand is gebaat bij een boksmatch tussen de stad en de rand.”

Toch moet het volgens de partij meer zijn dan een betere coördinatie van de werken en lokale besturen die beslissingen uitvoeren die door hogere overheden zijn beslist. “Als het overleg beperkt wordt tot lokale bestuurders verzandt het tot een praatbarak die tot niets leidt”, zeggen beiden.

Daarom zal Groen in de betrokken gemeenteraden dezelfde motie indienen. Daarin wordt onder meer gepleit om ook andere overheden en overheidsbedrijven te betrekken, zoals De Lijn en de NMBS. “Ook burgerbewegingen en organisaties, zoals de fietsers- en voetgangersbond, TreinTramBus, Ringland, stRaten-generaal en Red de Voorkempen moeten een plaats krijgen aan de overlegtafel”, zeggen Van Besien en Pira. “Iedereen in Antwerpen weet ondertussen dat echte oplossingen pas gevonden worden als ook burgers worden betrokken.”


Snelle maatregelen

Volgens Groen is een betere mobiliteit en vlotter verkeer te beperkt als opdracht van de vervoersregio. Het moet ook gaan over verkeersveiligheid, een gezonde leefomgeving en het promoten van het openbaar vervoer en de fiets. En het gaat ook over de overkapping van de Ring. “En om de Ring te ontlasten moeten snelle maatregelen, zoals het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en het verlagen van de snelheid op de Ring, ook snel kunnen worden ingevoerd”, menen beide fractieleiders.

(svw)
Gazet van Antwerpen 08-03-2016 pag. 17

Tags: