Bewonersgroep pleit voor Park Spoor Oost

kade rechteroever

Een nieuwe Borgerhoutse bewonersgroep pleit voor de aanleg van een groot parkgebied en is tegen de komst van de Sinksenfoor naar de Noordersingel. De groep vraagt inspraak bij zowel stad als district.

Borgerhout Een nieuwe Borgerhoutse bewonersvereniging zet zich nadrukkelijk in voor de komst van een zogenaamd Park Spoor Oost: een groot parkgebied dat binnen afzienbare termijn zou moeten verschijnen op het NMBS-rangeerstation aan Hof Ter Lo. 'Momenteel doen de wildste geruchten de ronde over deze site', zegt woordvoerder Michel Franssens. 'Komt er een foor, een parking, of toch een kmo-zone? Als buurtbewoners zijn we bezorgd dat de beslissing hierover boven onze hoofden heen wordt genomen. Daarom besloten we ons te verenigen.'

Logisch
De alternatieve voorstellen zetten volgens Franssens een grote druk op de leefbaarheid in de omgeving. 'Borgerhout is momenteel een van de minst groene en gezonde districten. De komst van een nieuw parkgebied is in dat opzicht niet meer dan logisch, zeker nu we door de recente beslissing rond het BAM-tracé een deel van het Rivierenhof dreigen te verliezen.'
De nieuwe bewonersvereniging wil graag gesprekken aangaan met het Antwerpse stadsbestuur en het Borgerhoutse districtscollege. Die twee kwamen gisteren toevallig bijeen, maar over het dossier rond Park Spoor Oost valt voorlopig weinig nieuws te melden. De komst van de Sinksenfoor wordt nog volop besproken met de NMBS, en voor de ontwikkeling van Park Spoor Oost zijn voorlopig niet de nodige middelen voorhanden.

Inspraak en communicatie
'Onderhandelen over de komst van zo'n park is op dit moment veel te voorbarig', zegt Antwerps Schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). 'Maar net als andere bewoners willen we ook deze groep inspraak verlenen.'
Borgerhouts districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) steunt de nieuwe actiegroep. 'Het doet me plezier dat omwonenden zich spontaan verenigen voor een groener Borgerhout', zegt ze. 'Het stadsbestuur heeft zich akkoord verklaard met onze vraag om een bewonersvergadering te organiseren wanneer er meer is geweten over de toekomst van de site. Communicatie met de omwonenden is in deze van het grootste belang.'
De komst van de Sinksenfoor ziet de bewonersgroep duidelijk niet zitten. 'De keuze voor een park sluit bepaalde zaken uit', zegt Franssens. 'De komst van een grote kermis is niet het juiste medicijn voor deze buurt.'
Koen De Beuckeleer
het Nieuwsblad 05-03-2014 pag. 23

 

Buurt Spoor Oost wil Sinksenfoor niet

Er rijst protest tegen de komst van de Sinksenfoor naar Park Spoor Oost. Een groep buurtbewoners die zich heeft verzameld in een actiegroep eist dat het district extra groen krijgt en ziet dat niet verenigbaar met de komst van de foor, een KMO-zone of een extra parking voor het Sportpaleis. "Overkap de ring en de Sinksenfoor is welkom. Anders niet", zeggen ze.

Eigenlijk duurde het nog lang. Maar nu de kogel zo goed als definitief door de kerk is (eind maart worden de finale deals gesloten tussen de NMBS en de stad, red.), is hij er dan tóch: een actiegroep tegen eender welke ontwikkeling op rangeerstation Spoor Oost, anders dan een park. De groep bestaat uit buurtbewoners, die de afgelopen maanden nauwgezet het debat volgden over de komst van de Sinksenfoor, naar het stukje Borgerhout dat aanleunt bij de Singel. De slepende onzekerheid daarover, én de keuze van de Vlaamse regering voor het BAM-tracé, maken dat ze zich nu verenigen en van zich laten horen. "We horen een heleboel geruchten", zeggen ze. "Een foor. Een parking. Een KMO-zone. Allemaal goed en wel. Maar wat met het lang besproken Park Spoor Oost? Waar blijft die extra groene long? Waar blijft onze verhoopte buffer tegen ring, lawaai en fijn stof."

Maandenlang hoopten de buurtbewoners van Park Spoor Noord dat Vlaanderen zou kiezen voor een Oosterweelverbinding die de omgeving van Borgerhout zou ontlasten. Maar nu met het BAM-tracé het tegendeel zich voltrekt, en Borgerhout het decor wordt voor een gigantisch verkeersknooppunt, vreest de buurt dat er binnen afzienbare tijd nauwelijks nog groen is in hun district. Temeer omdat de stad intussen ook de parkinvulling van het Moorkensplein herbekijkt.

Groen park
"Borgerhout dreigt een hele hoop groen te mislopen", zegt Michel Franssens van de actiegroep. "Daarom dat we willen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een groen Park Spoor Oost. Een nieuw park verhoogt op korte en lange tijd de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners. Hoog nodig. Want Borgerhout is nu al één van de minst groene en gezonde districten van Antwerpen."

De eis van de actiegroep is duidelijk: inspraak. "Want alles wordt boven onze hoofden beslist", zegt Michel Franssens. Om die eis kracht bij te zetten wordt in de buurt alvast gestart met een affichecampagne.

Bewonersbijeenkomst
Inspraak: dat is ook de eis van het districtsbestuur van Borgerhout. Tijdens een overleg, gisteren, tussen districtsburgemeester Marij Preneel en schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde beloofde die laatste alvast dat de bewoners als eerste geïnformeerd en gehoord zullen worden. "Zodra en gecommuniceerd wordt over de toekomst van Park Spoor Oost, zal er ook een datum worden meegedeeld voor een bewonersbijeenkomst", zegt Marij Preneel. Dat er een actiegroep is, vindt ze goed nieuws. "Als ze ons uitnodigen willen we gerust eens samen zitten", zegt ze. "We hebben misschien geen beslissingsmacht, we kunnen wél heel actief onze stem laten horen."

Het district vraagt intussen twee dingen aan de stad. Mocht de Sinksenfoor er komen, dan vraagt het district dat de stad alle maatregelen zal treffen om overlast te beperken en om het openbaar vervoer te promoten. Op lange termijn vraagt het district dat Park Spoor Oost méér functies krijgt, dan alleen maar die van parking voor het Sportpaleis.

SABINE VERMEIREN
Het Laatste Nieuws 05-03-2014 pag. 17

Tags: