bezwaarschrift SOS Zurenborg Plan-MER Zurenborg

kade rechteroever

In bijlage de nota met opmerkingen toe die wij opstelden voor onze cliënten inzake de Nota voor Publieke Consultatie die werd opgesteld n.a.v. het plan-MER voor het RUP Nieuw Zurenborg.

 

Tags: