"Bezwaarschriften van actiegroepen door 13.400 mensen gesteund"

kade rechteroever

In het districtshuis van Antwerpen hebben enkele actiegroepen zoals Ademloos en stRaten-generaal donderdag hun verschillende bezwaarschriften tegen het GRUP Oosterweel gezamenlijk ingediend. Ze worden naar eigen zeggen gesteund door 13.400 personen die - al dan niet online - een of meerdere van de bezwaarschriften onderschreven.

Ademloos en stRaten-generaal dienden ook tegen het vorige Oosterweel-GRUP, dat werd aangepast na het Antwerpse referendum van 2009, al bezwaarschriften in. "De steun die we nu kregen, is nog vele malen groter dan toen", stelt Wim Van Hees van Ademloos.

 "De Oosterweeldiscussie blijft dus bij heel veel mensen leven, maar het is natuurlijk afwachten wat er uiteindelijk met onze bezwaren zal gebeuren. De kwaliteit van een democratie valt volgens mij af te lezen aan de hand van hoe politici omgaan met inspraak, en wat dat betreft is de situatie in ons land weinig rooskleurig."

Een tiental actiegroepen en individuen stelde eigen bezwaarschriften op, die ze vervolgens bundelden om een zo groot mogelijk gezamenlijk signaal te geven.

De gemeenschappelijke boodschap is dat het nieuwe Oosterweel-GRUP nog steeds onvoldoende antwoord zou bieden op de Antwerpse mobiliteitsproblematiek en bovendien te weinig oog zou hebben voor de gezondheid van wie in de omgeving van het tracé woont.

Concreet hekelen de bezwaarschriften vooral de "ongelijkwaardige" behandeling van de ingediende alternatieven in de plan-MER-procedure en het feit dat er een beslissing genomen is terwijl het plan-MER voor de tangenten R11-bis en A102 nog in ontwerp is.

De initiatiefnemers staan ook allen achter het Ringland-project van de gelijknamige actiegroep die de Antwerpse ring volledig overkapt wil zien.

Bron: Belga

Gazet van Antwerpen 14-08-2014

http://www.gva.be/cnt/dmf20140814_01217824/bezwaarschriften-van-actiegroepen-door-13-400-mensen-gesteund
MSN 14-08-2014
http://nieuws.be.msn.com/politiek/bezwaarschriften-van-actiegroepen-door-13400-mensen-gesteund

Tags: