Bijna 2.500 ha landbouwgrond kreeg ‘harde’ bestemming

kade rechteroever

Bijna 2.500 hectare landbouwgrond, omgerekend: bijna 5.000 voetbalvelden, kreeg de voorbije drie jaar een ‘harde’ nieuwe bestemming. Dat blijkt uit het antwoord van minister Muyters op een vraag die ik hem daarover stelde.

Netto daalt het aantal landbouwgronden: op dit moment telt Vlaanderen 788.400 ha aan landbouwgebied. Met deze dalende trend komt de bodemgrens van 750.000 ha die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgesteld werd, in zicht.

 

Zo werd 675 ha landbouwgrond omgevormd tot recreatiegebied, ging 400 ha naar wonen, 90 ha naar weginfrastructuur en werd maar liefst 1.250 ha landbouwgrond omgevormd tot industriegebied . Op een moment dat er nog duizenden hectares aan industriegronden in Vlaanderen niet benut worden, is het geen goed idee om open ruimte op te offeren voor industrie.

Omgekeerd werd 845 ha aan gebieden die als bestemming ‘wonen’, ‘recreatie’, ‘natuur’, ‘bos’, ‘industrie’ hadden omgezet naar landbouwgebied.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters: “Als landbouwgrond schaarser wordt, wordt hij ook duurder voor de landbouwers, die het daardoor moeilijker zullen krijgen. Maar door het verlies aan open ruimte gaan we er met heel de maatschappij op achteruit. Die open ruimte hebben we immers nodig om te kunnen sporten , om ons op een gezonde manier te ontspannen. Groen doet bij deze dan ook een dringende oproep aan minister Muyters om bij het opmaken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werk te maken van de definitieve bescherming van onze schaarse open ruimte.”

Dirk Peeters 07-02-2012
http://www.dirkpeeters.info/2012/02/07/bijna-2-500-ha-landbouwgrond-kreeg-harde-bestemming/

Tags: