"Bomen dempen het geluid niet"

kade rechteroever

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de historische groenbuffer aan de E17, langs de zijde van de Antwerpsesteenweg in Burcht, weggekapt. Buurtbewoners klagen nu over nog meer geluid- en reukhinder.

Het rooien van de bomen kadert in het masterplan van het Oosterweeldossier, het project dat een ondertunneling van de Schelde voorziet. Maar vooral veiligheid maakte van de ingreep een hoogdringende zaak. "De bomen waren stuk voor stuk oud of ziek en vormden dus een gevaar voor het verkeer op de aangrenzende E17, en voor het bedrijventerrein in de buurt", (waar hebben we dat nog gehoord?) zegt Erika Decorte, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De gemeente Zwijndrecht tikte het AWV bij het begin van de werken echter op de vingers wegens geen bermbeheerplan. "Ze hadden geen vergunning om de bomen te rooien waardoor ze na onze interventie de werken even hebben stilgelegd en enkel nog de gevaarlijkste takken hebben gesnoeid", zegt Marc Van Daele.

"In principe hadden we geen bermbeheerplan nodig, maar wel een bosbeheerplan", meent Erika Decorte. "Aangezien de strook waarin de bomen staan ingepland breder is dan tien meter, moeten we beroep doen op een bosbeheerplan. En daar zijn we inderdaad in de fout gegaan. Tot hier toe hebben we die vergunning niet, dat moeten we dus dringend nakijken en in orde brengen. Daarvoor zullen we contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos, van hen moeten we toestemming krijgen."

De buurtbewoners klagen nu over nog meer geluidshinder, en dat terwijl ze al lange tijd ijveren voor het plaatsen van geluidsschermen. "Die schermen komen er op termijn, ook weer in het kader van het Oosterweeldossier. Maar de opvatting dat begroeiing geluidsoverlast zou milderen, klopt niet. Metingen tonen dat aan. Ik kan me voorstellen dat het wegnemen van de bomen een mentale klap is voor de buurtbewoners, maar objectief gezien kunnen ze hierdoor niet meer geluidshinder ondervinden.", aldus Decorte van het AWV.

Sophie Pycke

Gazet van Antwerpen 05-04-2012
http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/zwijndrecht/bomen-dempen-het-geluid-niet.aspx

Tags: