Bossen lijden onder bosbeleid

kade rechteroever

Rekenhof hakt in op boscompensatiebeleid van Joke Schauvliege

 

 

Rekenhof: 'Bos kappen te goedkoop in Vlaanderen'

De financiële compensaties die betaald moeten worden om te mogen ontbossen, volstaan niet om voldoende compensatiegrond te kunnen kopen. Dat besluit het Rekenhof in een nieuw rapport.Het Rekenhof vraagt Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) na te denken over hogere bedragen of andere maatregelen om echt tot compensatie te kunnen komen. Wie bos wil kappen in Vlaanderen, moet zelf voor nieuw bos zorgen of geld neertellen voor de
compensatie van het gekapte bos. Met die compensatie wordt dan elders herbebossing gefinancierd.

De financiële compensatie komt beduidend vaker voor dan compensatie in natura. Probleem is echter dat de bosbehoudsbijdragen niet volstaan, besluit het Rekenhof. Van de 46,9 miljoen euro die van 2002 tot 2014 geïnd werd, is al 25,5 miljoen euro vastgelegd en vereffend (54 procent). In totaal is daarmee zowat 700 hectare grond aangekocht door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Dat is niet eens een derde van de 2.340 hectare aan compensatiebossen die in totaal zou moeten worden aangekocht met het totale bedrag van 46,9 miljoen euro. En dat terwijl dus al ruim de helft van het geld besteed is.

Het Rekenhof ziet verschillende oorzaken. Zo is er de gronddruk die prijzen omhoog duwt en de uitsluiting van gronden in herbevestigd landbouwgebied. Maar ook het gebrek aan een overeenkomst met de Belastingdienst over de uitvoering van schattingen en lopende discussies in kader van ruimtelijke planningsprocessen bemoeilijken de aankoop van te bebossen gronden.

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat ANB geen sluitend antwoord heeft op de vraag naar de bebossingsgraad van de gronden aangekocht met middelen van het boscompensatiefonds. De registratie loopt immers uiteen naargelang de diensten.

(DM/BELGA)
De Morgen 13-05-2016 pag. 12

 

 

Bossen lijden onder bosbeleid

 

Met ruim de helft van haar budget kan minister Joke Schauvliege (CD&V) slechts 30 procent van het gekapte bos compenseren. Ook de controle op ontbossing laat te wensen over. ‘Dit kan de minister niet negeren.’ Schauvliege erkent het probleem.

Ontbossing is in het bosarme Vlaanderen verboden. Doe je het toch, mét een vergunning, dan moet je dat compenseren. Maar dat loopt lang niet van een leien dakje.

Een nieuw rapport van het Rekenhof vond gaten in de opvolging van ontbossingsdossiers én structurele problemen bij de aankoop van nieuwe gronden voor herbebossing. Het rapport levert natuurverenigingen – die al maandenlang stormlopen tegen het beleid van minister Joke Schauvliege (CD&V) – uitgebreide munitie.

Wie bos kapt in Vlaanderen, moet ofwel geld storten in een bossencompensatiefonds, ofwel op een ander terrein een nieuw bos aanleggen. Uit veldcontroles bleek halfweg 2015 dat één op de vijf terreinen voor de compensatie in natura helemaal niet bebost zijn.

De problemen met het bossencompensatiefonds zijn nog veel groter. De overheden hebben meer dan de helft (54 procent) van het fonds gebruikt om gronden te kopen. Maar met dat geld is slechts 30 procent van de verplichte herbebossing uitgevoerd. Het gaat om 700 hectare aangekochte grond, terwijl er 2.340 hectare extra bos moet komen. Van die 700 hectare is van slechts 380 hectare zeker dat er ook echt een bos op staat. Een deel is niet bebost, van een ander deel weet men het gewoon niet.

Risico op fouten

Dat laatste heeft dan weer veel te maken met de werking van het Agentschap Bos en Natuur, de administratie van Schauvliege. ‘De invoer van gegevens en de kwaliteitscontroles laten te wensen over’, schrijft het Rekenhof. ‘Het Agentschap kan slechts bij benadering meedelen wat de bebossingsgraad is van de gronden die zijn aangekocht met de middelen van het Bossencompensatiefonds.’

Het agentschap krijgt er op verschillende fronten flink van langs. Er is kritiek op ontbrekende controles, het grote risico op fouten en op de ontbossingsdatabank die niet goed werkt.

De conclusie van het Rekenhof laat dan ook weinig aan de verbeelding over: ‘De minister dient te onderzoeken of zich geen verdergaande maatregelen opdringen om tot een daadwerkelijke compensatie van ontbossingen te komen.’ Groen en Bos+ sloten zich daar meteen bij aan. ‘Dit rapport ligt helemaal in lijn met wat wij al jaren zeggen’, merkt Bert De Somviele (Bos+) op. ‘Dit kan de minister echt niet negeren.’

‘Het systeem van boscompensatie werkt niet’, concludeert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen). ‘De Vlaamse regering moet veel minder boskap toelaten. Compensatie in geld moet worden vervangen door compensatie in bos.’

Ook de SP.A is kritisch: ‘Schauvliege moet de signalen dringend ernstig beginnen te nemen, zo niet dreigt het schaarse groen in Vlaanderen helemaal te verdwijnen’, zegt Vlaams parlementslid Bruno Tobback.

Compensatie duurder

Schauvliege liet prompt na de publicatie van het rapport weten dat ze het probleem erkent en de prijs voor de financiële compensatie zal optrekken van 1,98 naar 2,62 euro per vierkante meter. Het bedrag werd de jongste jaren nooit geïndexeerd. Dat zal vanaf nu wel gebeuren.

Maar of dat veel zoden aan de dijk brengt, betwijfelt Natuurpunt. ‘De gemiddelde prijs van de grond die aangekocht werd voor bebossing, bedroeg de jongste drie jaar 6,62 euro per vierkante meter’, zegt Hendrik Moeremans, woordvoerder van Natuurpunt. ‘Met de verhoging naar 2,62 zal men nog niet de helft van de gekapte bossen kunnen compenseren.’

Toevallig stelden natuurorganisaties gisteren het ‘Bosforum’ voor, in aanwezigheid van Schauvliege. De verzameling organisaties uit de bos- en houtsector wil het bosbeleid verschuiven ‘van de marge naar het centrum van het debat’.

Eveline Vergauwen,Tom Ysebaert
De Standaard 13-05-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160512_02286671

Tags: