"Bouw gevangenis is boycot Meccanotracé"

kade rechteroever

De actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal zijn niet te spreken over de start van de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren binnen twee weken. "Het is voor ons overduidelijk: de Vlaamse regering wil ons Meccanotracé boycotten", zeggen Wim Van Hees en Many Claeys.

 

"Men wil een voldongen feit creëren door op dat tracé zo vlug mogelijk een gebouw neer te zetten. Dit ondanks de lopende juridische procedures waarbij men eventuele uitspraken voorafgaand reeds zonder voorwerp wil maken." De belangrijkste reden van deze vlucht vooruit is volgens de actiecomités het feit dat het Meccanotracé sinds november vorig jaar officieel opgenomen is als hoofdalternatief binnen de opmaak van het milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding.

"Dat wil zeggen dat de dienst-MER van minister Joke Schauvliege in de loop van de komende maanden een grondige studie laat opmaken over het Meccanotracé in vergelijking met de Oosterweelverbinding. Die studie is reeds opgestart", weet Claeys. "Vorige week zaten we nog samen met de mensen van de dienst-MER en met het studiebureau dat de opdracht kreeg. Er werd ruim twee uur vergaderd, waarbij het hele tracé technisch werd overlopen.

De minister weet dit en toch verleent ze nu een milieuvergunning voor een gebouw dat op dat alternatieve tracé zal komen." Volgens de regering zou een verschuiving van de gevangenis voor jaren vertraging zorgen maar Claeys betwist dat. "Binnen het huidige GRUP kan men perfect de gevangenis 80 meter opschuiven. Het verlenen van een nieuwe bouwvergunning hiervoor neemt minder dan een half jaar in beslag. We hebben dit juridisch laten uitpluizen."

(PKM)
Het Laatste Nieuws Waasland 05-03-2012 pag. 13

 

Tags: