"Brief van BAM is een bom"

kade rechteroever

De Natuurvrienden van Linkeroever moeten van BAM weg uit hun clubhuis. De brief waarin dat te lezen staat, is gedateerd op... 15 januari.

"Hoe kan dat nu, toen was de MER-studie nog bezig", zegt ereburgemeester Bob Cools. De Natuurvrienden LO, waartoe ook Bob Cools behoort, kregen enkele dagen geleden een brief van BAM met de volgende tekst: "Gelet op de status van het dossier Oosterweelverbinding en de timing die wij momenteel in acht nemen, kan BAM akkoord gaan met een verder gebruik van het clubhuis tot en met 31 augustus 2014. (...) Na die datum dient u rekening te houden met de afbraak van het gebouw, gezien de noodzaak om de benodigde terreinen bouwrijp te maken voorafgaand aan de start van de hoofdwerken."

Ter verduidelijking: het clubhuis is een oud villaatje aan de Noordscheldeweg in het Sint-Annabos, de groene zone langs het water die zal worden gekapt omdat de grond van het bos moet dienen als werfzone voor de Oosterweelverbinding.

"Deze brief van BAM is wat mij betreft een bom", zegt Bob Cools.

"Hij is blijkbaar al geschreven op 15 januari, maar toen was de Vlaamse overheid zogezegd nog volop bezig met het vergelijkend onderzoek naar het BAM-tracé en de alternatieven zoals de Meccano. Die MER-studie is pas in februari afgerond, waarna de Vlaamse regering op 14 februari heeft beslist om voor de Oosterweelverbinding van BAM te kiezen. De datum bovenaan deze brief is voor mij het bewijs dat BAM in januari allang wist welke beslissing er zou worden genomen. Dat werpt een merkwaardig licht op het hele onderzoek, dat onafhankelijk zou moeten zijn."

Zicht op het bos

Voor alle duidelijkheid: de ereburgemeester van Antwerpen is in het dossier van de Oosterweelverbinding niet bepaald een neutrale waarnemer. Hij woont op de achtste verdieping van een appartementsgebouw en heeft daar - nu nog - een prachtig uitzicht op het Sint-Annabos.

"Volgens de pleitbezorgers van het BAM-tracé bestaat het bos uit dode bomen, maar op dode bomen groeit geen kruin en dat is hier wél het geval", zegt hij. "Bovendien beschermt het bos de vele bewoners van de blokken aan deze kant van Linkeroever tegen de kwalijke dampen van de industrie aan de overkant van de Schelde."

"Pure propaganda"

"Volgens BAM zou het Sint-Annabos ook moeten verdwijnen bij de aanleg van het Meccano-tracé, maar dat lijkt mij pure propaganda", aldus Cools. "De Meccano ligt vier kilometer noordelijker, waar voldoende ruimte is voor een werfzone van honderd hectare. Waarom zou je die dan hier leggen?"

"Maar de regering is vastbesloten om door te zetten wat al in 2003 is beslist. Toen al heb ik de toenmalige groene schepen Erwin Pairon gewaarschuwd, maar zonder gevolg.

En nu is het geen vijf voor twaalf meer, maar tweeënhalf voor twaalf."

LEX MOOLENAAR
Gazet van Antwerpen 06-03-2014 pag. 14

Tags: