Broeikasgassen

kade rechteroever

Auto's, airco-installaties, centrale verwarming ... Om een comfortabel leven te leiden gebruiken we elke dag installaties die broeikasgassen uitstoten. Daardoor warmt onze aarde op en raakt ons klimaat in de war. Hoe roepen we het broeikaseffect een halt toe?

Wat zijn broeikasgassen?

'Broeikasgassen' is een verzamelnaam voor alle gassen in onze atmosfeer die zonnestralen wel doorlaten, maar nadien de teruggekaatste warmte van het aardoppervlak tegenhouden. Daardoor warmt onze aarde op. Dat noemen we het broeikaseffect, naar analogie met een glazen serre.
De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas en gassen met fluor. Die stoffen komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, vooral in het verkeer, de industrie, de verwarming van gebouwen en de productie van elektriciteit. Daarnaast hebben ook de landbouw - voornamelijk veeteelt -en bepaalde chemische processen in de industrie een impact.

Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect?

Door de opwarming van de aarde verandert ons klimaat. Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,60°C gestegen. In Europa is dat zelfs met 0,95°C. Dat is veel meer dan de natuurlijke klimaatschommelingen van de laatste duizend jaar. En dat blijft niet zonder gevolgen.
In heel Europa stijgt het zeeniveau door het smelten van ijskappen en gletsjers. Ook de jaarlijkse hoeveelheid neerslag verandert. Zuid-Europa wordt heter en droger, terwijl het klimaat in Noord-Europa grilliger wordt, met lange droogtes en periodes van extreme neerslag. Overstromingen komen steeds vaker voor. Ook onze eco- en landbouwsystemen zijn erg gevoelig voor klimaatveranderingen. De economische verliezen door klimaatomstandigheden zijn de voorbije twintig jaar fel gestegen, onder meer door lagere landbouwopbrengsten.
Ontwikkelingslanden in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië kampen door de hitte en het watertekort met meer malaria, cholera en kindersterfte. In laaggelegen gebieden, vooral in Azië, moeten tientallen miljoenen mensen verhuizen door de stijging van het zeewater en de tropische cyclonen.

Wat kunnen we ertegen doen?

In de westerse wereld is meer dan 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen een gevolg van het gebruik en de productie van energie. In de Vlaamse en Europese klimaatplannen ligt de nadruk dus op het terugdringen van het energieverbruik. Met haar 'Routekaart 2050' lanceert de Europese Commissie een ambitieus reductieplan voor de uitstoot van broeikasgassen: - 40% tegen 2030, - 60% tegen 2040 en - 80% tegen 2050. Er is dus werk aan de winkel.
De VMM stelt elk jaar een inventaris op van de uitstoot van schadelijke gassen en broeikasgassen. Uit die gegevens blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2000 en 2012 met 9 procent afnam. Die daling kwam er vooral door inspanningen van de industrie. Daarnaast daalde de uitstoot van de elektriciteitscentrales doordat ze nog meer aardgas en minder steenkool gingen verbruiken. Bovendien zet Vlaanderen sterk in op recyclage, waardoor de hoeveelheid stortafval daalt.
Om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen, keurde de Vlaamse Regering in 2013 het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 goed. In dat plan staat beschreven hoe Vlaanderen en Europa de opwarming van de aarde een halt willen toeroepen, en hoe we ons kunnen voorbereiden op de gevolgen van de klimaatwijziging. Het plan focust vooral op de vermindering van broeikasgassen in de sectoren mobiliteit, gebouwen en landbouw.

Meer info: http://www.vmm.be/lucht/bronnen-van-luchtverontreiniging

Verrekijker november 2014 pag. 18
http://www.vmm.be/verrekijker/verrekijker-november-2014#view=Fit
 

Tags: