In Brugge dromen twaalf verenigingen van lente in de stad !

kade rechteroever

Twaalf verenigingen roepen de Brugse politiek op tot meer participatie. Ze zijn heel divers: verenigingen die bomen en landschappen met bossen willen bewaren; bewonersgroepen die leefbare polderdorpen willen en landbouw in boerenhanden;  mensen die Brugge Unesco Werelderfgoedstad voor latere generaties ongeschonden willen doorgeven; Bruggelingen die leegstand willen aanpakken en open ruimte als groene gordel ademruimte veiligstellen. Elk hebben we een afzonderlijk doel, maar ook een gezamenlijk streven:  een participatiewijzer Brugge in 2013!

 

de Bosdichters van de Lappersfort Poets Society * het Groene Gordel Front in Brugge & Ommeland/Poëziebosnetwerk * vzw Erfgoedforum Brugge * Groen vzw * vzw Leefbare Polderdorpen * Tlissewegenartje * vzw Wervel, Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw * bewonersgroep Klein Appelmoes * Wijkwereldwinkel St. Michiels * De Wakkere Burger, beweging voor participatie en lokale democratie * Website Regiobrugge.be * Natuurpunt Brugge dromen van een participatie-lente.

Lees hier de Participatiewijzer
Groene Gordel Front 22-09-2011

http://www.ggf.be/

 

Tags: