Burgemeester bezorgd om leefbaarheid Zwijndrecht na keuze BAM-tracé

kade rechteroever

Zwijndrechts burgemeester André Van de Vyver legt zich niet neer bij BAM-beslissing

André Van de Vyver (Groen) wil zich niet neerleggen bij het BAM-tracé zoals het nu is uitgetekend. "We zullen alle procedures gebruiken om bij te sturen. We worden nu al geteisterd door lawaai en fijn stof. Het lijkt wel of Zwijndrecht en Burcht niet bestaan."

"Het gaat me niet om welk tracé dan ook", zegt burgemeester André Van de Vyver. "Het gaat om de leefbaarheid van de mensen in Zwijndrecht en Burcht. En daar wordt nu totaal geen rekening mee gehouden. In tegenstelling tot vorige fases in het ontwerp van het milieueffectenrapport (MER) is er geen sprake meer van milderende maatregelen. In zo'n gigantisch dossier gaan leefbaarheid en mobiliteit hand in hand. Wij beseffen ook wel dat mobiliteit een groot probleem is, maar leefbaarheid en gezondheid komen voor ons op de eerste plaats. Nu heeft men dat omgedraaid en gekozen voor een oplossing die alleen maar focust op mobiliteit: een tracé dat drie minuten sneller is. Dat is droevig."

En dus spreekt u zich wel uit ten voordele van het Meccano-tracé. Met zowel de E17 als de E34 op uw grondgebied zou dat nochtans uw gemeente helemaal insluiten.
Het Meccano-tracé ligt een stuk verder van de stad en maakt een bocht verder het Waasland in. In andere steden legt men ringwegen rond een stad, niet vlak ernaast. De impact van geluid en fijn stof op Zwijndrecht en Burcht zou in dat scenario een stuk kleiner zijn. Nu al wijzen metingen met apparatuur van de Universiteit Gent uit dat er bij ons op vijfhonderd meter afstand van de autostrade lawaai van 60 tot 65 decibel wordt waargenomen. Ook 's nachts. De normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie zeggen dat geluidsoverlast vanaf 60 db ongezond is. Ik heb de indruk dat men het Meccano- tracé niet op een gelijkwaardige manier heeft getoetst.
Maar stel dat men de Meccano-optie zou gekozen hebben, dan nog zou leefbaarheid onze grootste bekommernis zijn geweest.

U vindt dat men bij de opmaak van het MER te weinig rekening heeft gehouden met uw gemeente?
Te weinig? Ze hebben helemaal géén rekening gehouden met ons! Nadat we de tweeduizend bladzijden van het ontwerp-MER hadden ontvangen, hebben we in allerijl een bundel van zestig bladzijden met opmerkingen geformuleerd.
Daar is niets mee gedaan. We hebben niet eens antwoord gekregen. Niet van de opmakers van het MER, maar ook niet van politici uit de Vlaamse regering. We zijn maar een kleine speler, dat weet ik ook wel, maar dit zal zeer ingrijpend zijn voor ons grondgebied. Een autostrade bouw je niet voor tien jaar, hé. Dit is een beslissing die vele generaties zal treffen.
En dan zie ik minister-president Kris Peeters samen met het Antwerpse stadsbestuur de keuze voor het BAM-tracé voorstellen, en dan denk ik: bestaat Zwijndrecht dan niet? Moeten we stikken in fijn stof? Of collectief doof worden?
Ik kan u zeggen, de mensen hier maken zich grote zorgen.

Stel dat u bij machte zou zijn om de plannen te wijzigen, wat moet er dan gebeuren?
Kijk, we hebben het nu al zwaar te verduren.
Zowel de E17 als de E34 loopt over ons grondgebied, net als de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen.
Daarnaast is er ook nog eens de N70 en wordt het centrum geteisterd door sluipverkeer dat twee opritten links laat liggen, om pas ter hoogte van Gazet van Antwerpen de E17 op te rijden. Daarvoor hebben we nu drastische maatregelen moeten nemen, zoals het resoluut afsnijden van lokale wegen.
Vooral de E17 zorgt voor overlast. Die snijdt Zwijndrecht en Burcht letterlijk in twee. Nu heeft men de kans om de fouten uit het verleden recht te trekken, door de autostrade tussen de Krijgsbaan en de Kennedytunnel te laten zakken. Een cut and cover die de overlast niet alleen gevoelig zou verminderen, maar beide historische gemeentekernen ook nog eens dichter bij elkaar zou brengen, zodat we eindelijk één gemeenschap kunnen worden.

Vlak na de beslissing ten voordele van het BAM-tracé zei u: we laten het hier niet bij.
Wat bent u van plan?

De weg is nog lang. Er moeten nog heel wat procedures doorlopen worden, bouwaanvragen ingediend, toelatingen verkregen. We zullen daar onze rol in spelen en proberen de zaak nog bij te sturen.

Wat met uw coalitiepartner CD&V?
Die hebben het moeilijk. Kris Peeters maakt nu eenmaal deel uit van hun partij. Maar op het vlak van leefbaarheid zitten we op één lijn.
Trouwens, voor N-VA en sp.a, die in Zwijndrecht in de oppositie zitten, is het ook niet evident. Ik ben benieuwd naar hun reactie.
Die partijen zijn binnen de Vlaamse regering nu eenmaal 'medeplichtig' aan de keuze voor het BAM-tracé.

Kris Peeters komt donderdagavond naar Zwijndrecht voor de officiële opening van de nieuwbouw van VAB-VTB. Gaat u hem spreken?
Ik denk het niet. Ik heb daarvoor een uitnodiging gekregen, maar ik zal niet gaan. Ademloos en enkele natuurverenigingen gaan Kris Peeters verwelkomen met een beschaafde en kleinschalige actie. Ik zal een van die actievoerders zijn.
WIM DAENINCK
Gazet van Antwerpen 27-02-2014 pag. 20
 

Tags: