Burgemeesters voeren verkeersoorlog

kade rechteroever

FILEPROBLEEM VAN MORTSEL ZWERMT UIT NAAR DE BUURGEMEENTEN

Camera's in de Edegemse Collegewijk, Mortsel dat vrachtwagens niet richting Lier laat rijden en Borsbeek dat alle doorgaand verkeer uit het centrum wil weren. Wie er nog aan twijfelt: er woedt een verkeersoorlog in de Antwerpse zuidoostrand. Ter meerdere eer en glorie van burgemeesters die de verkiezingen hopen te winnen. "Alleen de Vlaamse overheid kan de knoop ontwarren", zegt Antwerps verkeersexpert Bruno De Borger. "Maar het slechte nieuws is dat dat nog jàren kan duren."

De zuidoostrand van Antwerpen is een inktzwarte vlek van files en vervuiling. "Het grootste deel van het probleem ontstond door de heraanleg van Mortsel", zegt professor De Borger. "Neem van mij aan, Mortsel geldt in Europa als een voorbeeld van hoe het niet moet. Daar hebben de tram en de versmalling van de doortocht veel capaciteit weggenomen. Gevolg: de buurgemeenten proberen vooral de verkeerslast voor hun eigen inwoners te beperken. Dat kàn nooit goed aflopen. Je lost het niet op door een paar gemeenten met elkaar te laten praten. De auto's komen uit een erg ruime regio. De Vlaamse overheid moet dus voor deugdelijke alternatieven zorgen. Ik zeg: stop met het verlagen van de capaciteit voor doorgaand verkeer. En mààk eindelijk werk van rekeningrijden. We hebben daar al 15 jaar mee verloren."

De Borger ziet brood in een soepele tolheffing, afhankelijk van de drukte en het moment. "Niemand moet beweren dat dat te ingewikkeld zou zijn in Antwerpen. In de Zweedse hoofdstad Stockholm, omgeven door veel water, was het nog veel complexer. En tòch werkt het rekeningrijden daar goed. Bij ons werd het idee nog door Steve Stevaert afgevoerd. Bijna alle energie ging naar het Masterplan Mobiliteit voor Antwerpen, met onder meer de Oosterweelverbinding."

Sluipverkeer

Intussen verzinnen de gemeenten van de zuidoostrand krampachtig oplossingen voor het sluipverkeer, nadat het mobiliteitsoverleg MOZO een stille dood stierf. Edegems burgemeester Koen Snyders (CD&V) blijft achter zijn beslissing staan om kentekencamera's in de Collegewijk te plaatsen. "Het is een experiment van zes maanden. Enkel van 7 tot 9 's morgens. Dit idee leeft al jaren. Het heeft niets met verkiezingen te maken. Moeten we het goed blijven vinden dat mensen uit Hasselt langs onze schoolpoort rijden?"

Borsbeek heeft er iets anders op gevonden. 18.000 auto's per dag, het werd burgemeester Leo Vlaeymans (CD&V) te veel. Als de dorpskern volgend jaar wordt aangepakt, zullen autobestuurders niet meer linksaf kunnen aan de kerktoren om de R11 te bereiken. De populaire sluiproute om Mortsel te omzeilen, wordt minder zo aantrekkelijk.

Opgefrist centrum

Hove wil alle zwaar vrachtverkeer uit zijn opgefriste centrum bannen. "Maar Boechout, dat op dezelfde verkeersas ligt, wil niet mee", zegt burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (CD&V). Hij schiet ook op Mortsel. "De stad is tegen de plannen van het Vlaams Gewest om vrachtwagens aan het Gemeenteplein linksaf te laten slaan, richting Lier. Waardoor wij zwaar verkeer blijven slikken." Burgemeester van Mortsel Ingrid Pira (Groen) laat zich niet doen. "We moeten over de grenzen van de gemeenten heen wijkcirculatieplannen maken. Maar: geef dat in handen van deskundigen, nìet van politici. Laat die mensen voorstellen doen, hou verkeerstellingen, test die plannen." Pira vindt rekeningrijden een goed idee. In afwachting vraagt ze het Vlaams gewest drie ingrepen in het centrum van Mortsel: "Een betere afstelling van de lichten, een langere afslagstrook naar Lier en een ontrading van doorgaand vrachtverkeer."

Philippe Truyts
Het Laatste nieuws 11-05-2012 pag. 17


VAB zegt nee tegen kentekencamera's

"Die kentekencamera's in Edegem lossen het enorme probleem van sluipverkeer niet op. Het is te eenzijdig en duur." Dat zegt Maarten Matienko, woordvoerder van mobiliteitsclub VAB. "Natuurlijk is er een probleem in de Antwerpse Zuidoostrand. Maar het kan niet dat één gemeente op eigen houtje ingrepen doet die de mobiliteit in andere gemeenten verstoren", zegt VAB. "De situatie is aan het verzieken. De Vlaamse overheid moet dringend de knelpunten wegwerken. Het mag dan al begonnen zijn met Mortsel, het verkeer zou daar niet door hebben gemoeten als het hoofdwegennet niet was verwaarloosd. Priorteiten? Oosterweel, A102 én R11." Volgens Maarten Matienko moeten er ook meer stadsrandparkings komen, zodat meer mensen overstappen op het openbaar vervoer. "Ook per fiets. Eén op de drie verplaatsingen met de auto is korter dan 3 kilometer. De realiteit is dat we naar stads- en dorpscentra gaan met mnder auto's." VAB is geen fan van rekeningrijden. "Het maakt autorijden sowieso duurder en je straft de mensen die niet anders kunnen voor hun woon-werkverkeer." (PHT)
Het Laatste Nieuws 11-05-2012 pag. 17

 

Tags: