Burgerbeweging: “Krijgen wij enkel de lasten?”

kade rechteroever


Het compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd.

Veel informatie viel er niet te rapen. “De bijeenkomst komt te vroeg”, zeiden districtsburgemeester Koen Palinckx en Rik Frans (beiden N-VA). “Wie dacht een klinkklaar antwoord te krijgen over de vraag hoe het tracé vanaf Luchtbal verder richting Noord zal verlopen, was er aan voor zijn moeite.”

Aan tafel zaten Bart Van Camp, vertegenwoordiger van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), schepen Koen Kennis (N-VA), districtsburgemeester Koen Palinckx, Peter Vermeulen namens Ringland en Peter Desmaretz van Lenora. De burgerbeweging Lenora vertegenwoordigt ongeveer 56.000 inwoners uit Ekeren, Rozemaai-Schoonbroek, Leugenberg, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo.

“De plannen vorderen goed wat betreft de projecten tot aan Luchtbal, maar wat daarna?”, zei Desmaretz. De overkapping van de Ring is gepland vanaf de Kennedytunnel tot aan het verkeersknooppunt Bergen op Zoom-Breda. “Krijgen wij enkel de lasten?”

Vanaf daar blijft de weginfrastructuur richting haven bovengronds. “Vooral de bewoners van Schoonbroek, Leugenberg en Hoevenen krijgen dan de lasten”, meent Lenora.

Zowel Bart Van Camp als schepen Kennis zegt dat eerst de stadsregio wordt aangepakt, om nu verder te werken aan de weginfrastructuur tussen Luchtbal en de Nederlandse grens.

Het noorden bleef tot voor kort buiten beeld en dat verontrust Lenora. De schepen beloofde Lenora en alle betrokken partijen te betrekken in een nog op te richten denktank. Peter Vermeulen vindt dat dit sneller moet kunnen. “Ik zal de schepen voorstellen al in december met de denktank te starten”, zei hij na afloop.

Marc Wouters

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Antwerpen, 2017-11-10, pag. 5

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171109_03179632

Tags: