Burgers willen meer groen, maar krijgen meer overbevolking en beton

kade rechteroever

"Vlaanderen verhardt": die uitspraak was op donderdagmiddag te horen in het VRT-tv-journaal. En dit keer ging het niet over de verrechtsing.

Wel over de verbetonnering van ons noordelijk landsdeel, waardoor er almaar meer overstromingsproblemen komen. 


 
De uitspraak en het stukje over de overstromingen kwam in het VRT-journaal naar aanleiding van een nieuwe enquête van het "Vlaams Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed."
 
Op de webstek van de VRT ( http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/110428_Enquete2050 ) vond je er een stukje over onder de titel "Kleiner gaan wonen en minder ver werken"
 
Dat opende zo: "De Vlaming is bezorgd om het verlies van open en groene ruimte en wil gerust compacter gaan wonen tegen 2050. Een grote meerderheid wil ook dat de stadscentra autovrij worden gemaakt."

 

Onder de tussentitel "Waar is het groen?" schreef de VRT:
"Uit de enquête blijkt ook dat de Vlaming zich zorgen maakt over het verlies van open en groene ruimte. 89 procent vindt dat niet zomaar overal gebouwd mag worden. 75 procent wil dat er duidelijke richtlijnen en regels zijn voor het bouwen en verbouwen van woningen. Kleine kanttekening daarbij: 55 procent vindt wel dat hij/zij zelf mag kiezen hoe zijn/haar huis er uitziet.
 
75 procent vindt dat de open ruimte tussen een stad en een gemeente of tussen gemeentes niet volgebouwd mag worden. Alleszins zou niet langer mogen gebouwd worden in overstromingsgebieden, 51 procent van de ondervraagden vindt zelfs dat de huizen die er nu staan, afgebroken mogen worden. 42 procent hoopt dat er minder aan lintbebouwing wordt gedaan, 41 procent wil zelfs gebouwen afbreken als het landschap er mooier van wordt. 75 procent van de mensen zou graag hebben dat grote nationale parken worden aangelegd.
75 procent wil het verschil in bebouwing tussen een stad en een gemeente behouden, maar fiscale verschillen mogen er niet zijn tussen stad en platteland. 75 procent van de mensen gaat niet akkoord met het idee dat stedelingen minder belastingen zouden betalen en dat wie meer afgelegen woont in een plattelandsgemeente bijvoorbeeld, meer moet betalen voor post, telefoon, wegen, riolering en afval."

Het stuk op de VRT-webstek besloot: "Wie niet ondervraagd is, maar toch zijn mening wil geven, kan dit nog doen op www.ruimtevoormorgen.be."

Yves Desmet: burger wil veel, maar zonder eigen offers

Bij De Morgen hadden ze de studie ook ontvangen en Yves Desmet die het graag voor de steden opneemt, wijdde er zijn editoriaal "Ruimte" aan. Een kort edito waar moeilijk uit te citeren valt zonder het geheel te vervormen. Ziehier dan maar de volledige korte tekst:

"Vlaanderen wordt in 2050 een paradijs. Tenminste als we de wensen van de Vlamingen, zoals die blijken uit een grootschalige enquête van het departement Ruimtelijke Ordening, ook uitvoeren. Want maar liefst 62 procent vindt dat winkels, kantoren en scholen zo veel mogelijk aanwezig moeten zijn in woonwijken om verplaatsingen tot een minimum te beperken. Een overweldigende 77 procent vindt dat winkels, werk, sport en scholen gelegen moeten zijn op wandel- of fietsafstand. Voor twee derde van de Vlamingen mag de open ruimte tussen dorpen niet verder volgebouwd worden, en de helft hoopt zelfs dat er in 2050 minder lintbebouwing zal zijn. Drie kwart wil dat het verschil tussen stad en platteland behouden blijft. Het is een maatschappelijk draagvlak dat verrassend groot is, en dat de overheid dus zou moeten aanzetten tot een beleid in die richting.

Maar tegenover deze ruim gedragen ruimtelijke droom staat de vaststelling dat we al decennialang net andersom bezig zijn. Want overal wordt de open ruimte aangevreten door verkavelingen tot bouwgronden, is de lintbebouwing stelselmatig doorgegaan en wordt de beschikbare open en groene ruimte eerder kleiner dan groter.

Het verhaal achter de enquête en de tegenovergestelde realiteit doen denken aan een favoriete anekdote van Jean-Luc Dehaene, die zich steeds die ene man op een buurtvergadering zal blijven herinneren die een verkeersdrempel in zijn straat wilde voor de veiligheid, maar ze in de andere straten graag opgebroken had gezien omdat hij daar vlot moest kunnen doorrijden. We willen het ideaal wel, maar niet als we daar zelf offers voor moeten brengen."

Want ook dat blijkt uit de enquête: fiscale stimuli om in de stad te gaan wonen door er de belastingen te verlagen, of hogere kosten voor de aanleg voor nutsvoorzieningen voor mensen die ver in het platteland willen gaan wonen, zien we in overgrote meerderheid absoluut niet zitten. Nee, er moet veel open ruimte zijn, op voorwaarde dat we erin mogen wonen. De onverenigbaarheid tussen die twee wordt niet echt gezien.

Het is de paradox waarmee iedere politicus worstelt: ook al is er een groot maatschappelijk draagvlak voor een Vlaanderen met meer ruimte, minder auto's en meer groen, vanaf het ogenblik dat daar ook een individuele inspanning voor wordt gevraagd, wordt diezelfde overheid de regelnevende boeman die het individuele geluk bedreigt.

Yves Desmet, Politiek commentator  (http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1256556/2011/04/28/Ruimte.dhtml )
Een interessante reactie hierop kwam van Koen van Hees: "Zolang steden niet gezond zijn, gaat dit niet. Antwerpen en Gent slikken veel te veel doorgaand vrachtverkeer. Ik woon op 800 meter van de ring door Antwerpen en hoor ze nog. Meer dan 250.000 Antwerpenaren zitten in dezelfde situatie. Wat doet de overheid en het stadsbestuur: ze plant méér doorgaand verkeer door de stad. Op een dag trek je je conclusies en ga je toch lekker buiten wonen en zelf in de file staan?"

 

Wil er iemand de bevolkingsgroei onder ogen zien ?
 

 

Wat in beide stukken - dat bij de VRT en dat van Desmet - onbegrijpelijk genoeg ontbreekt is de vermelding dat tegen 2050 de bevolking van het noorden van het land sterk gaat groeien.
 
Herinnert u zich dezee titel uit Het Nieuwsblad van 3 maart nog ? "Er komen 500.000 Vlamingen bij". En dat tegen 2030 al.
 
Bart Moerman schreef dat "we tegen 2030 met 6,6 miljoen inwoners in het Vlaams Gewest zijn . Een stijging met 7 procent tegenover 2008. Als de bevolkingsprognoses uitkomen, hebben we tegen 2030 massaal meer rusthuizen nodig, maar ook peuteropvang, scholen én 300.000 nieuwe woningen."
 
Het aantal gezinnen zal fors toenemen, wat een invloed zal hebben op het aantal woningen dat in de toekomst nodig is. Vooral de eenpersoonshuishoudens groeien fors aan. En dan werd in deze prognose nog geen rekening gehouden met nieuwe vluchtelingenstromen uit met name de Arabische en Afrikaanse landen richting Europa. (bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110302_201 )
 
Eén en ander leidt er toe dat er anno 2050  veel minder groene ruimte zal zijn in de vijf Nederlandstalige provincies. Net het omgekeerde van wat Vlamingen, Antwerpenaren, Brabanders en Limburgers zo graag willen.
 
Wie van al de lieden die toegang hebben tot de massamedia, zal dat de bevolking eens duidelijk vertellen ? Heeft er daar iemand - om in de reproductieve sfeer te blijven - de ballen voor aan zijn lijf ? 

Jan-Pieter Everaerts  
De Groene Belg 504 28-04-2011
www.degroenebelg.be

Tags: