Campagne tegen de verstening van Vlaanderen

kade rechteroever

Op dit ogenblik voert het Departement RWO een nieuwe publieksconsultatie rond het Beleidsplan  Ruimte Vlaanderen (BRV). Deze campagne is de opvolger van de publieksbevraging ’Ruimte voor Morgen’ van 2011. De campagne van 2012 is gebaseerd op het Groenboek  dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei jongstleden. Hierin schuift de Vlaamse overheid een reeks beleidskeuzes naar voor. Ze zoekt naar antwoorden op actuele uitdagingen, zoals de groei van de bevolking, de verandering van klimaat en het verlies aan biodiversiteit.

Met de campagne van 2012 onder de titel ‘Is Vlaanderen groot genoeg voor jou?’ wil de Vlaamse overheid sensibiliseren rond zuinig ruimtegebruik. Ondanks het in voege treden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997) worden nog altijd vele hectaren per dag (12 tot 15 voetbalterreinen) bebouwd of verhard ten koste van de open ruimte. Als Vlaanderen aan hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen dan zal, volgens een studie van de KU Leuven, in 2050 meer dan 40% van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn.

Als je wil weten wat jouw bijdrage is aan de bijkomende bebouwing en de verharding van Vlaanderen, dan kan je hier nog tot 21 juni jouw ruimtelijke voetafdruk berekenen.

Heb je zelf ook een ideeën hoe we Vlaanderen kunnen redden van verdere verstening of wil je gewoon je mening kwijt? Neem dan zeker een kijkje op www.beleidsplanruimte.be en reageer nog voor 30 september op de pistes die de overheid ons voorstelt. Inspiratie en meer achtergrond info vindt u alvast in het reflectiedocument (hier hyperlink plaatsen??,pl)  van BBL en Natuurpunt.

Op dit ogenblik voert het Departement RWO een nieuwe publieksconsultatie rond het Beleidsplan  Ruimte Vlaanderen (BRV). Deze campagne is de opvolger van de publieksbevraging ’Ruimte voor Morgen’ van 2011. De campagne van 2012 is gebaseerd op het Groenboek

 (www.beleidsplanruimte.be) dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei jongstleden. Hierin schuift de Vlaamse overheid een reeks beleidskeuzes naar voor. Ze zoekt naar antwoorden op actuele uitdagingen, zoals de groei van de bevolking, de verandering van klimaat en het verlies aan biodiversiteit.

Met de campagne van 2012 onder de titel ‘Is Vlaanderen groot genoeg voor jou?’ wil de Vlaamse overheid sensibiliseren rond zuinig ruimtegebruik. Ondanks het in voege treden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997) worden nog altijd vele hectaren per dag (12 tot 15 voetbalterreinen) bebouwd of verhard ten koste van de open ruimte. Als Vlaanderen aan hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen dan zal, volgens een studie van de KU Leuven, in 2050 meer dan 40% van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn.

Als je wil weten wat jouw bijdrage is aan de bijkomende bebouwing en de verharding van Vlaanderen, dan kan je via www.ruimtevoormorgen.be nog tot 21 juni jouw ruimtelijke voetafdruk berekenen.

Heb je zelf ook een ideeën hoe we Vlaanderen kunnen redden van verdere verstening of wil je gewoon je mening kwijt? Neem dan zeker een kijkje op www.beleidsplanruimte.be en reageer nog voor 30 september op de pistes die de overheid ons voorstelt. Inspiratie en meer achtergrond info vindt u alvast in het reflectiedocument  van BBL en Natuurpunt.

Karlien Vandecasteele
Bond Beter leefmilieu 07-06-2012
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/645/13844
 

Tags: