Child in the City: pleidooi voor groene en avontuurlijke speelplaatsen

kade rechteroever

Van 29 september tot 1 oktober 2014 ging in de Deense stad Odense het tweejaarlijkse congres Child in the City door. Met een 100-tal sprekers en een 200-tal deelnemers uit 35 landen behandelde deze conferentie een breed gamma aan thema's die verband houden met kindvriendelijke steden; participatie, recht op spel, publieke ruimte, speelweefsel, mobiliteit, impact van de crisis…

Het belang van groene en avontuurlijke schoolspeelplaatsen kwam in meerdere presentaties aan bod. Sprekers, gaande van Nederland en Zweden tot de Verenigde Staten en Japan, deelden hun ervaringen met groene speelplaatsen met het publiek.

Op de conferentie was er een grote eensgezindheid over de vele voordelen van groene en avontuurlijke speelplaatsen voor kinderen en jongeren:

Groene speelruimte zet kinderen aan tot beweging en stimuleert de veelzijdige ontwikkeling van motorische vaardigheden en een betere lichamelijke conditie.

Iedereen vindt er wel wat te doen en verveelt zich minder in de pauzes, leerlingen voelen zich gelukkiger. Hierdoor is er ook minder pestgedrag.
Er valt ontzettend veel te leren, bv. spontaan de natuur leren kennen, maar ook zijn eigen grenzen. Ook lessen wiskunde, drama, biologie of kunst hebben baat bij een goed gebruik van de groene buitenruimte.
Sterke sociale vaardigheden worden ontwikkeld en vriendschappen voor het leven gesmeed. Creativiteit, organisatietalent en samenspel worden uitgedaagd.
Elke schoolspeelplaats kan een verscheidenheid aan planten en dieren herbergen: zo kunnen kinderen en jongeren een steentje bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit.

Kinderen en jongeren worden actief te betrokken bij de (her)inrichting van hun buitenruimte. Zo ondervinden zij dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan hun leefomgeving en ontstaat een kiem tot actief burgerschap.

Ook in Vlaanderen komt er steeds meer aandacht voor het vergroenen en avontuurlijk maken van schoolspeelplaatsen. En dat is maar goed ook, want het overgrote deel van onze speelplaatsen is jammer genoeg nog steeds volledig bedekt met grijze betontegels. Het project ‘Pimp je Speelplaats’ dat eerder dit najaar gelanceerd werd door ARGUS, Cera, KBC en Klasse wil scholen ondersteunen en aanmoedigen om hier iets aan te doen.

Meer lezen?  www.childinthecity.com en  www.pimpjespeelplaats.be

Raf Verbruggen, stafmedewerker De Ambrassade

27 oktober 2014

Gezinsbond
http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=article&id=3028:Kindnorm-in-ruimte&catid=225:e-bulletinkindnorm&Itemid=490

Tags: