CO2 opnemen of afgeven

kade rechteroever

Het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) levert een belangrijke bijdrage tot de opwarming van het aardklimaat. Studies van de cyclus van CO2 kunnen dus meer leren over hoe erg het kan worden. De interactie tussen land en lucht is daarbij cruciaal, want vooral planten hebben een grote invloed op het CO2-gehalte in de atmosfeer: ze leggen CO2 vast via het proces van fotosynthese, zodat ze een bufferend effect kunnen hebben op een even-tuele verdere opwarming.

Berekeningen hebben uitgewezen dat planten via fotosynthese een achtste van de koolstofmoleculen in de atmosfeer vastleggen. Helaas kunnen planten 's nachts geen gebruik maken van fotosynthese (daarvoor hebben ze zonlicht nodig) en zijn andere biologische processen die ze stimuleren ademende producenten van CO2. De verhouding tussen beide facetten bepaalt of een ecosysteem een producent of een afbreker van CO2 is.

Het topvakblad Science publiceerde onlangs tegelijk twee artikels waarin beide processen op wereldschaal geanalyseerd werden. In het ene artikel werd berekend dat landplanten elk jaar ongeveer 122 miljard ton CO2 uit de atmosfeer halen (een enorme hoeveelheid vergeleken met de 7 miljard ton die wij jaarlijks produceren door het gebruik van fossiele brandstoffen). Twee derde van de opname gebeurt in tropische wouden - het belang daarvan in de strijd tegen de klimaatopwarming kan dus niet onderschat worden.

In het andere artikel werd aangetoond dat de mate van ademhaling van planten en hun acolieten relatief onafhankelijk is van de gemiddelde temperatuur op jaarbasis, waardoor de vrees dat de ademhaling zou toenemen met een stijging van de temperatuur, en dus het broeikaseffect zou versterken, minder acuut lijkt dan velen aannemen.

Interessant was dat aan beide artikels een bioloog van de Universiteit Antwerpen meewerkte, respectievelijk Sebastiaan Luyssaert en Ivan Janssens. De twee waren jarenlang aan dezelfde onderzoeksgroep verbonden. Maar daar moet geen pijnlijke competitie achter gezocht worden. Deelname aan internationale onderzoeksprojecten is tijdsintensief, vandaar dat de taken soms verdeeld worden.

De Onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie van de Antwerpse universiteit beschikt over essentiële gegevens voor klimaatmodellen waaraan planten te pas komen.

Knack 03-11-2010

http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/weekblad/articles/printarticle-2605183.htm
 

Tags: