CO2-uitstoot neemt met recordsprong toe

kade rechteroever

Net nu de wereld de CO2-uitstoot moet aanpakken, blijkt die met recordsprongen toe te nemen. In de voorbije twintig jaar is de hoeveelheid CO2 met de helft gestegen.

De resultaten van het nieuwe onderzoek werden niet toevallig bekendgemaakt op het ogenblik dat de hoofdonderhandelaars op de klimaatconferentie in Durban aankomen. Vorig jaar is de uitstoot door fossiele brandstoffen met 5,9 procent gestegen. Sinds 1990, het basisjaar voor de berekeningen in het Kyoto Protocol, is de uitstoot zo met liefst 49 procent toegenomen.

"Er zijn wel inspanningen geleverd om meer duurzame energie te produceren, maar de impact is beperkt. We moeten iets doen aan de 80 procent energie die nog steeds van fossiele brandstoffen afkomstig is", zegt professor Corinne Le Quéré van de universiteit van East Anglia, die de studie publiceerde. Het probleem wordt steeds dringender, stelt ze. Tegen 2020 moet er een keerpunt bereikt zijn, anders wordt het onmogelijk de opwarming sinds het begin van de industrie te beperken tot 2 graden Celsius. Vanaf dat punt kunnen de gevolgen volgens wetenschappers catastrofaal zijn.

Aangezien er maar weinig tijd overschiet, zijn sommige regeringen en specialisten van mening dat landen apart maatregelen moeten kunnen treffen. Dat zal meer effect hebben dan wachten op een globaal akkoord. Maar dat lijkt niet te werken, zegt Le Quéré. Zo is de uitstoot in de Europese Unie alvast gedaald, terwijl buiten Europa weinig gebeurd is.
(gb)
Het Laatste Nieuws 05-12-2011
http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1358315/2011/12/05/CO2-uitstoot-neemt-met-recordsprong-toe.dhtml

Tags: