De auditeurs lichten de Vlaamse regering door

kade rechteroever

Bezorg om ruimtegebruik? Volgens STRAVA loop-app wordt er heel wat afgelopen vlakbij de zogenaamde Hollandse Knoop tussen Deurne en Borgerhout, waar het BAM-tracé 129 meter breed wordt! De reden van die verbreding is ook bekend: het gekoppeld krijgen in volle stad van het BAM-tracé aan de huidige ring en de E313, onverdedigbaar!

klik op de afbeelding om ze te vergroten

Super-genant moment voor Peeters: in een debat over geloofwaardigheid nota bene begint hij  weer over de Antwerpenaar die het viaduct wegstemde.

  

De auditeurs lichten de Vlaamse regering door

http://www.deredactie.be/permalink/2.33509?video=1.1972994

 

Somers: "Waarom kiest u voor het Oosterweeltracé?"

Minister-President weigert debat over de gevolgen van een snelweg voor de volksgezondheid in een stad.
 
Het debat tussen Bart Somers(BS) en Kris Peeters (MP) op 19 mei 2014 leert ons dat de MP het debat over de relatie tussen snelweg en stad niet wil voeren. Het wordt één van ‘de’ taken voor het volgend Vlaams Parlement. Beslissen wat de toegestane impact is op gezondheid van een snelweg op de woonomgeving in Vlaanderen en binnen welke perimeter geen toename van snelwegcapaciteit nog toegestaan is ten behoeve van de garantie van de basiswoonkwaliteit.
 
Het debat leert ons ook dat al het burgerprotest voor de MP van geen enkele betekenis is omdat hij voor dit protest al het akkoord had van het college (9 politici, waarvan 2 CD&V) van de stad Antwerpen. Het debat van de stadsontwikkeling en zijn leefbaarheid … herleidt hij tot een eng politiek ivoren akkoord.

Het debat verliep als volgt:
 
Op sec. 30 moet MP al even slikken … wat doorgaans begrepen wordt als een vorm van angst.
 
Tijdens de vraag van B.S. waarom MP vasthoudt aan een snelwegconcept van de 20e eeuw als het zo belangrijk is om de stad opnieuw aantrekkelijk te maken als gezonde woonplek blijft MP doorgaan met slikken (00:59).
 
De MP start zijn antwoord (01:24) met te stellen dat ‘de mobiliteit van de steden een belangrijke uitdaging is’. Vervolgens heeft hij het over Mechelen wat niet terzake is. Wat de Oosterweelverbinding betreft heeft hij het over een moeizaam akkoord hierover met de stad Antwerpen.

 Als BS (3:14) vervolgens beklemtoont dat het Bam-tracé werd weggestemd door de bevolking haalt MP (3:24) opnieuw de beslissing aan van het college als goedkeuring voor het niet volgen van de uitslag van de volksraadpleging. MP gaat hier op door (04:13). Het verzet schuift hij opzij door opnieuw te wijzen op het akkoord geleverd door de 9 leden van het Antwerpse college. Als BS (05:15) opnieuw aangeeft dat je in de 21e eeuw geen snelweg bouwt door een woonwijk weigert de MP in te gaan op deze inhoudelijke vraag. Hij verwijst opnieuw naar het positief advies van het Antwerpse college. Vervolgens geeft hij aan dat het plan werd goedgekeurd met de NVA en de SPA en dat het dus zal worden uitgevoerd. Volgens de MP (06:18) werd er rekening gehouden met de Antwerpenaar door een tunnel te bouwen in plaats van een brug. ...

http://www.deredactie.be/permalink/2.33509?video=1.1973032

 

Bekijk de hele aflevering Terzake 19-05-2014 op

http://www.deredactie.be/permalink/2.33509?video=1.1973039

Tags: