“De auto is al te lang koning in Antwerpen”

kade rechteroever

Nee aan het BAM-tracé. Ja aan Ringland en Haventracé! 

Op naar die 75.000! 

 

Leefbaarheid 

 

Internationale studie wijst op gebrek aan groen en te druk verkeer 

 

Antwerpen heeft te weinig groen in vergelijking met andere wereldsteden. En er worden ook te veel schadelijke broeikasgassen uitgestoten. Toch haalt de stad nog een 29ste plaats, dankzij een uitstekende levenskwaliteit, onder meer te danken aan de hoge tewerkstellingsgraad. Dat staat in een rapport van Arcadis. 

Het ontwerp- en adviesbureau Arcadis heeft de leefbaarheid van honderd wereldsteden vergeleken. Het hield onder meer rekening met de onderwijskwaliteit, de betaalbaarheid, de tewerkstelling, het milieu en de files. Als al die onderdelen bij elkaar worden opgeteld, doet Antwerpen het goed. De Scheldestad staat op plaats 29 in de top 100. Brussel, de enige andere Belgische stad die in het onderzoek werd opgenomen, staat op plaats 40.
 

 De levenskwaliteit in Antwerpen is zelfs uitstekend. De kwaliteit van het Antwerpse onderwijs is relatief hoog, leven in de stad is tamelijk betaalbaar en de inkomensverschillen zijn niet zo groot. Dat laatste is vooral te danken aan de sociale zekerheid.
 

“De hoge tewerkstellingsgraad is de voornaamste economische troef van Antwerpen”, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Arcadis. “Samen met de Schotse hoofdstad Edinburgh heeft Antwerpen op dat vlak zelfs een leiderspositie. Dat komt onder meer door de haven.”

 

Twee derde van de bezoekers van de Antwerpse binnenstad komt met de auto, met een zeer hoge uitstoot van broeikasgassen tot gevolg.

 

Toch is er in Antwerpen nog veel werk aan de winkel. “Er is een hoge uitstoot van broeikasgassen, veel meer dan in Brussel”, zegt Hellemans. Hoe komt dat? “Uit eerder onderzoek blijkt dat twee derde van de bezoekers van de Antwerpse binnenstad met de auto komt”, zegt Dirk Lauwers, professor van de Universiteit Antwerpen. “Daardoor is de uitstoot van broeikasgassen erg hoog. Een andere oorzaak is het grote aandeel vrachtverkeer op de ring. Ook de haven speelt in die hoge uitstoot een grote rol. Brussel is eerder een kantorenstad met minder industrie.”

 

Hoe het wél moet: de stad Zürich scoort het best op zowel groene factoren als duurzaamheid en economie. FOTO RR:

 


 

 

Lange files 

 

De files in Antwerpen beteren er niet op. “In de laatste drie jaar is de filezwaarte op de buitenring van Antwerpen met ongeveer een derde toegenomen. Hetzelfde geldt voor Brussel”, zegt Dirk Lauwers.
 

Toch zal Antwerpen in het buitenland niet meteen de prijs van filehoofdstad krijgen. In de Tomtom Traffic-index, één van de peilers waarop Arcadis zich voor dit onderzoek baseerde, staat Antwerpen ‘pas’ op een 87ste plaats op 174 steden. De files in Mexico-stad zijn het langst, vóór Bangkok en Istanboel. Ook in onder meer Rome (15), Parijs (32) en Brussel (33) staat u langer in de file dan in Antwerpen. In Brussel is de reistijd in de spits bijvoorbeeld 70% langer dan in gewone verkeersomstandigheden. In Antwerpen is dat 50%. Dat betekent uiteraard niet dat Antwerpen het zo goed doet. In Madrid en Kopenhagen zijn de files bijvoorbeeld een pak minder lang.

 

Arcadis raakt in zijn onderzoek nog een gevoelige snaar aan. “Er is weinig groene ruimte in Antwerpen. Ook op dat vlak scoort Brussel beter”, zegt Luc Hellemans.

 

Groenten kweken

 

Volgens Dirk Lauwers moet de Scheldestad dringend een inhaalbeweging maken. “Met mondjesmaat wordt wel wat groen toegevoegd, bijvoorbeeld in Park Spoor Oost en in Borgerhout, maar het moet veel beter”, zegt Lauwers.


 

“Antwerpen kan een voorbeeld nemen aan New York, waar de overheid samen met de inwoners in enkele jaren tijd 1 miljoen bomen heeft aangeplant. Daardoor is de hoeveelheid bomen in die stad met 20% toegenomen.”
 

Dirk Lauwers kijkt ook naar Ringland. “Als dat project er komt, zal er vanzelf veel meer groen zijn in de stad. Voorts zou de stad systematisch bomen kunnen aanplanten bij de inrichting van een straat. Antwerpen kan ook terreinen die vrij liggen, gebruiken om mensen aan stadslandbouw te laten doen en ze groenten te laten kweken. Ook het aantal fietspaden mag naar omhoog. In Antwerpen is de auto te lang de koning van de straat gebleven.”
 

CHRISTOF WILLOCX
Gazet van Antwerpen 13-09-2016 pag. 10

Tags: