De druk van de auto in de stad wordt stilaan onhoudbaar

kade rechteroever

Welke plaats geven we aan de auto in de stad? Het thema zal de komende maanden meer en meer op de voorgrond komen. Mobiliteit wordt allicht hét strijdpunt waarmee de partijen de politieke arena zullen betreden en de druk van de vierwieler op buurten en wijken speelt daarin een cruciale rol. Het saturatiepunt is namelijk al geruime tijd bereikt. En dan bedoelen we niet alleen op straat, maar ook in de geesten.

Een kleine anekdote ter staving. Dinsdagavond ontstond er een vechtpartij in regel tussen de Mexicaanse ambassadrice, haar chauffeur en een aantal sinjoren die boven hun theewater waren. Aanleiding: mevrouw de ambassadrice had haar dienstwagen doodleuk aan de voet van het MAS laten staan. Kijk, dat moet je in Antwerpen dus niet doen. Geplaagd door oeverloze zoektochten naar een vrije plek, door veel te dure parkings, door bijna- gegarandeerde retributies, is er bij velen niet veel nodig om de frustratie te doen omslaan in agressie.

De wurggreep van al dat rondkarrend en gestationeerd blik op het stedelijk weefsel wordt haarfijn in beeld gebracht door het statistisch onderzoek dat het Autonoom Parkeerbedrijf (GAPA) momenteel uitvoert. Voor het derde jaar op rij worden in de maand maart alle nummerplaten geregistreerd, ook die van bestuurders die via sms of ticket betaald hebben, of die beschikken over een bewonerskaart.

Daaruit blijkt onomstotelijk dat er misbruik wordt gemaakt van de parkeerkaart voor personen met een handicap. Dat is erg, zeker voor de mensen die zich netjes aan de regels houden. Maar 4% van het aantal geparkeerde wagens maakt uiteraard niet de kern van het probleem uit. GAPA-directeur Eric Dubois slaat de spijker op de kop wanneer hij vaststelt dat er in Antwerpen veeleer een stallings- dan een parkeerprobleem is. Meer dan de helft van de wagens op straat staat daar met een bewonerskaart.

Wordt dit een pleidooi om die dingen dan maar gewoon af te schaffen? Zeer zeker niet. Maar er zal toch gezocht moeten worden naar middelen om de wagen uit het straatbeeld te krijgen. Het gebruik van de eigen garage stimuleren, bijvoorbeeld, al zal dat in de binnenstad niet veel verschil maken. De buurtparkings die nu her en der schuchter de kop opsteken, zijn een stap in de goede richting. Er mogen er wat ons betreft nog een resem bijkomen.

Wim Daeninck
Gazet van Antwerpen 15-03-2012
http://gva.typepad.com/standpuntantwerpen/2012/03/de-druk-van-de-auto-in-de-stad-wordt-stilaan-onhoudbaar.html

Tags: