DE KEYSERLEI mag geen sukkelstraatje worden

kade rechteroever

Groen! daagt stad voor rechtbank voor kappen bomen

Groen! district Antwerpen blijft zich verzetten tegen de kap van de lindebomen op de De Keyserlei. ‘Voor het eerst spant Groen! district Antwerpen een kortgeding in', zegt voorzitter van Groen! District Antwerpen Hugo Van Dienderen. ‘Het is het enige democratische middel dat we nog niet aangewend hebben.

Toch heeft het stadsbestuur een kapvergunning en wil het maandag met de werken beginnen. De grote, gezonde lindebomen verschaffen ons gratis zoveel meer ecosysteemdiensten dan jonge aanplanting.'

foto John Moussiaux

Het stadsbestuur wil na de heraanleg van de straat nieuwe bomen planten omdat het opnieuw planten van de linden meer kost, en het niet zeker is dat de bomen de operatie zullen overleven.

vvb
Het Nieuwsblad 03-11-2011
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=CJ3HS63A

 

 

 

 

 

Kort geding tegen kap van lindebomen

 

De Groen!-fractie in de Antwerpse districtsraad spant een kort geding aan tegen de kap van de lindebomen op de De Keyserlei.

• Normaal gezien starten de voorbereidende werken voor het verwijderen van de 96 lindebomen op de De Keyserlei op maandag 7 november. De stad heeft daarvoor sinds 21 september een kapvergunning. Groen! wil dat die vergunning wordt geschorst.


 

"We hebben alle andere democratische middelen uitgeput", zegt raadslid Anne Poppe. "We willen vermijden dat deze gezonde bomen moeten verdwijnen. Bomen met een groot bladerdak, waarvan de bladeren de stadslucht zuiveren."
Volgens de Spaanse architect De Sola-Morales moeten de lindebomen weg omdat ze het zicht op het Centraal Station en de gevels van de De Keyserlei belemmeren. Hij plant 76 nieuwe bomen.

Anne Poppe: "Essen in plaats van lindebomen. Maar het duurt minimum dertig jaar voor die nieuwe bomen groot zijn."
Het is de Brugse advocate en Groen!-politica Marleen Ryelandt die het kort geding inleidt. "De kapvergunning is onwettig", zegt de milieuspecialiste. "Ze druist in tegen de zorgplicht die het decreet oplegt. Er werd geen rekening gehouden met de ecologische waarde van de bomen. Er is ook op geen enkel moment uitgekeken naar een alternatief dat het behoud van de bomen inhoudt."

Dwangsom
Het kort geding, een milieustakingsvordering, wordt behandeld op dinsdag 8 november. Daags na het begin van de werken dus. "We gaan ervan uit dat de stad Antwerpen als goede bestuurder het kort geding afwacht", zegt Marleen Ryelandt. "Doet ze dat niet, dan vragen we een dwangsom per gekapte boom. Eventueel kunnen we het parket ook vragen om de zegels te leggen."


Maanden vertraging mogelijk

Meester Marleen Ryelandt: Als Groen! gelijk krijgt, moeten de plannen worden hertekend en moet het openbaar onderzoek worden overgedaan. Dat betekent maanden vertraging. "We begrijpen dat dit niet prettig is, zeker niet voor de horeca", zegt meester Marleen Ryelandt. "Maar de bomen gaan voor."
Busverkeer
Bovendien spelen de groenen met het idee om hun bezwaren tegen het busverkeer op de heraangelegde De Keyserlei voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen te brengen. Die procedure houdt een vertraging in van minstens een jaar.
WD

WIM DAENINCK
Gazet van Antwerpen 03-11-2011 pag. 14

 

 

GROEN! SPANT KORT GEDING AAN TEGEN BOMENKAP OP DE KEYSERLEI

«Onze partij heeft bijna alle democratische rechtsmiddelen gebruikt om de kap van de bomen op de De Keyserlei te verhinderen», zegt districtsraadslid Anne Poppe (Groen!). «Er rest ons nog één middel: via een kort geding gaan we proberen de kap die aanstaande maandag is gepland, te beletten.»

«Twee keer slaagde Groen! erin om de meerderheid van de Antwerpse districtsraad een advies te laten goedkeuren voor het behoud van de bomen op de boulevard», zegt Poppe.

«Verder hebben we officiële bezwaren ingediend, een petitie georganiseerd en een Facebookpagina opgestart. Maar het stadsbestuur zette door en heeft een kapvergunning. Maandag start de aannemer met het kappen.»
 

Voor het stadsbestuur moeten de bomen verdwijnen voor de heraanleg van de straat. «Als we de bomen zouden laten staan tijdens de werken, zullen de meesten die werkzaamheden toch niet overleven», zei Joeri Dillen, kabinetschef van schepen van Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (onafhankelijk) een tijd geleden nog tijdens een infovergadering voor de handelaars en bewoners van de straat.

«De bomen met wortelkluit uitdoen, verplanten en na de werken terug plaatsen kost heel veel geld», zei schepen van Milieu Guy Lauwers (sp.a) op diezelfde bijeenkomst. (nvdr: Guy Lauwers is de man die ook niets doet om de bomen van het Sint-Annabos te redden) Daarom heeft het stadsbestuur beslist om de 102 lindebomen te laten kappen en te vervangen door essen.
«Dat gebeurde overigens in goed overleg met de handelaars en bewoners», klonk het bij het stadsbestuur.

«Het stadsbestuur zegt ook dat een groot deel van de lindebomen ziek is», klinkt het bij Groen!. «Het klopt dat enkele bomen ziek zijn, maar de meeste exemplaren verkeren in uitstekende gezondheid. Wij blijven ons verzetten tegen de kap van gezonde bomen. (FM)

HET LAATSTE NIEUWS 03-11-2011 PAG. 3

 

DE KEYSERLEI mag geen sukkelstraatje worden

Groen! stapt naar de rechter om te beletten dat de stad volgende week maandag start met het kappen van 96 lindebomen voor de heraanleg van de De Keyserlei. Volgens de partij is de kapvergunning ten onrechte afgeleverd, omdat te weinig rekening is gehouden met de ecologische waarde van de gezonde bomen.
 

Wat vinden we hier nu van? Op onze stadsredactie zitten we met een dubbel gevoel. Aan de ene kant heeft Groen! natuurlijk overschot van gelijk als het alle democratische middelen wil uitputten in de strijd voor zijn overtuiging. De groenen hadden eerder al een petitie opgezet en officiële bezwaren ingediend. Bovendien was het hen gelukt om in de districtsraad tot twee keer toe een meerderheid te krijgen voor een negatief advies aan het stadsbestuur. Dat heeft er desondanks voor gekozen om die adviezen naast zich neer te leggen en krijgt nu misschien voor de rechtbank het deksel op de neus. Zo werkt het nu eenmaal in een rechtsstaat.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. Als Groen! gelijk krijgt van de rechter en de kapvergunning wordt geschorst, dan loopt de heraanleg van de De Keyserlei wellicht grote vertraging op. In dat geval moet er een nieuw openbaar onderzoek komen, waarbij alle klachten en mogelijke alternatieven moeten worden onderzocht. Een en ander kan ertoe leiden dat de heraanleg uiteindelijk een halfslachtig staaltje opkalefateren wordt. En dat is niet wat wij voor ogen hebben als het gaat om het herstel van de grandeur van een van de meest roemrijke boulevards van Antwerpen.
Kan je eigenlijk in deze tijden nog wel een project realiseren? Tegen elk ontwerp rijzen er wel ergens bezwaren, die via juridische en administratieve procedures kunnen worden uitgevochten. De overheid probeert nu inspraaktrajecten te organiseren in de aanvangsfase van grote infrastructuurprojecten, zoals de vernieuwing van de Scheldekaaien en de ingrijpende heraanleg en ondertunneling van de R11(Krijgsbaan). Maar wat als die inspraak niet tot eensgezindheid leidt? Moet er dan maar worden besloten om alles te laten zoals het is? Zo kan een stad zich niet vernieuwen.

Naarmate de burger mondiger wordt, zullen de Vlaamse en federale overheid ervoor moeten zorgen dat de huidige procedures worden vervangen door nieuwe, snellere instrumenten. Anders staan we voorjaren van - nog meer - stilstand.
Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 03-11-2011 pag. 20

 

Handen af van onze bomen

De Antwerpse stadsbomen beleven gevaarlijke tijden. De kastanjelaars van de De Bruynlaan zijn al gekapt. Misschien zijn die van de De Keyserlei al gerooid, wanneer je dit krantje krijgt. Verder hebben het stadsbestuur en het districtsbestuur ook de bomen van de Nationalestraat, de VIIe Olympiadelaan en de Kaaien op hun kaplijstje. Voor het stadsbestuur en de Vlaamse regering moet zelfs het hele Sint-Annabos voor de bijl. Buurtbewoners, boomspecialisten en groene mandatarissen verzetten zich.

"De bomen zijn ziek." Dat argument gebruiken zowel stadsschepen Lauwers als districtsvoorzitter Anseeuw (beiden SPa).
Districtsraadslid Ilse van Dienderen verwijst het naar de prullenmand: "Uit onderzoeken is net gebleken dat het grote merendeel van de bomen in de De Keyserlei en de VIIe Olympiadelaan heel gezond is. Voor de Nationalestraat hebben we zelf boomspecialist De Haeck laten komen, die de bomen fit verklaarde. De huidige - grote - bomen zijn veel beter voor onze gezondheid. Ze zorgen voor meer zuurstof en meer schaduw. Prima, nu de zomers door de klimaatverandering warmer worden."
Anne Poppe: "Grote bomen bieden aan veel meer vogels en insecten onderdak. Mooi meegenomen nu zoveel levende wezens met uitsterven bedreigd zijn."

Een Amsterdammer op Facebook:
"Het kappen van de bomen is een verarming van heel Antwerpen!"

Volgens Piet Lombaerde, professor stedenbouw, zoeken het stads-en districtsbestuur bondgenoten bij neo-modernistische ontwerpers: "Zij willen het groen ondergeschikt maken aan de gebouwen. Oude, grote bomen passen niet in hun visie."
Via Facebook lieten ruim 1800 mensen weten dat ze voor het behoud van de huidige bomen zijn. Groen! verzamelde op korte tijd 652 bezwaarschriften. Districtsschepen Joris Giebens: "De Antwerpse districtsraad heeft op voorstel van Groen! met een wisselmeerderheid gepleit voor het behoud. (De voltallige SPa-fractie stemde voor de kap). Met dat alles geen rekening houden, is dat democratie a la Janssens?"

JORIS GIEBENS
Districtsschepen
joris.giebens@stad.antwerpen.be

Groenkrant november 2011

Tags: